Partnerstvo pre sponzorov

 Podporte  náš  aktuálny    Koncert,    Workshop,    Kurz,   a  ako  proti - ponuku  využite  podiel  na  zisku  alebo súvisiaciu  
 reklamnú kampaň  pre vlastnú  propagáciu. Kampaň, ktorej rozsah a hodnota je pre našeho reklamného partnera definovaná 
 v nasledujúcom pláne,  osloví špecifickú cieľovú skupinu v objeme nad  300 000  potenciálnych zákazníkov. Vstup partnera 
 bude použitý na pokrytie nákladov organizácie  podujatia.


FORMY  vstupu
 reklamného partnera na podujatie:  
darčeková nákupná poukážka partnera
nákup alebo provízny predaj vstupeniek na náš koncert
uverejnenie PR článku, alebo bannera na webe partnera

  HODNOTA  vstupu reklamného partnera na podujatie:  
GENERÁLNY PARTNER - min. 500 EUR
PARTNER - min. 100 EUR

FORMALIZÁCIA  spolupráce  (ak je požadovaná):  

                                                 

 ROZSAH  KAMPANE  A  PONUKA  BENEFITOV  PRE  REKLAMNÉHO  PARTNERA

 ÚZEMIE - Všetky práva tejto ponuky sú definované bez územného obmedzenia, v závislosti od zamerania kampane.
 OZNAČENIE - Právo používať oficiálne označenie „Reklamný Partner“, či „Partner“ podujatia v podporných materiáloch,  
 v reklame, na vlastných výrobkoch a pod. 
 ZNAČKA - Partner  má  právo  používať  názov,  značku,  či  vizuál  plagátu podujatia v reklame,  promotion, na vlastných
 výrobkoch, vždy však v spojitosti s partnerstvom k podujatiu.
 VÝSTAVA A PREDAJ - Partner  má  právo  propagovať a predávať  svoje  výrobky alebo služby v priestoroch podujatia. 
 TLAČOVÉ KONFERENCIE - Partner má právo účasti na tlačových konferenciách k podujatiu, na ktorých môže uverejniť
 svoje  tlačové prehlásenia a šíriť  vlastné propagačné materiály.  Zároveň  ponúkame  rozhovor s aktérmi,  reportáž,  spot.. 
 MEDIÁLNA KAMPAŇ -  Realizujeme  propagáciu  partnera  v  podpornej  mediálnej  kampani k podujatiu formou inzercie
 v tlačových a elektronických médiách (print, outdoor,  netmédiá,  internet.kampane,  PR články  na  tematických  weboch,)
 v dĺžke nasadenia minimálne 21 dní.  Detailné plnenie bude spresnené v konkrétnych media-plánoch, v závislosti od typu 
 partnera (podporovateľ, partner, generálny partner).
 WEBOVÉ STRÁNKY - Názov, značka, alebo logo partnera (respektíve textový odkaz) budú zobrazené na web stránkach: 
    www.remedios.sk 
    www.flamenco.sk 
    www.go-dany.sk 
    www.remedios.infoblog.sk
    www.facebook.com/remedios.sk
    www.facebook.com/pontepardo
    ... (pln
ý zoznam adries bude k dispozicii)
 SPOLOČNÉ PANELY - Názov,  značka,  alebo logo partnera môžu byť umiestnené na paneloch v priestoroch podujatia.
 TLAČOVINY -  Názov, značka, alebo logo partnera  môžu byť umiestnené na vydaných tlačovinách k podujatiu. 
 VSTUPENKY - Partner obdrží adekvátny počet vstupeniek (permanentiek) na podujatie, a na sprievodné akcie. Zároveň
 voľný vstup pre press a foto reportéra.
 AFFILIATE PROGRAM - ponúkame provízny predaj (vstupeniek / služieb) cez kanály partnera: provízia do 25% 
 BENEFITY: 
 - súťaž o vstupenky na koncert (2 ks) 
 - súťaž o CD kapely, alebo darcekovy poukaz - Remedios Voucher
 - rozhovor s umelcami, reportáž, .. 
 - jednorazová 70% zľava na čokoľvek z produkcie Remedios o.z.
 - provízny predaj debutového CD kapely cez kanály partnera
 -  podiel na zisku z celeho podujatia pri spolu-organizacii 
 ČLENSTVO V KLUBE PODPOROVATEĽOV (KP) -  Partnerovi  zabezpečené  členstvo  v  KP sa zakladá na myšlienke 
 ponúknuť balík benefitov každému,  kto podporí občianske združenie Remedios o.z. 
         
        Členstvo v KLUBE PODPOROVATEĽOV ‘KP‘ prináša nasledovné výhody: 
        • 20 % zľava na kompletnú Produkciu ponúkanú na našich aj partnerských web stránkach
celoročne
        • 50 % zľava na vstupnom pre všetky verejne prístupné  spoločensko - umelecké  Aktivity  prezentované,  alebo 
           organizované občianskym združením Remedios celoročne
        Darčeková poukážka alebo Reklamný predmet do hodnoty 10% vkladu reklamného partnera
 
      • Možnosť prispievať blogmi na vybrané témy:  Blogy - Príspevky  budú  publikované  na  našich  web  stránkach 
          (platí len pre právnické osoby) 
        • Prioritné  informovanie o súčasných  aj  budúcich  aktivitách  a  ponuke  formou štvrťročnej správy - Newsletter
         
        Členom  KLUBU PODPOROVATEĽOV ’KP‘  sa automaticky stáva: 
        Každá fyzická osoba, ktorá poskytne príspevok v akejkoľvek hodnote na účet združenia  Remedios,  a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 
        Každá právnická osoba, ktorá poskytne príspevok v hodnote 100 EUR na účet združenia Remedios, a pošle nám 
        e-mailom  potvrdenie  o  danej  transakcii.  Členom sa stáva od momentu,  kedy bol príspevok  pripísaný na účet 
        združenia. Takto získané členstvo má platnosť 365 dní. 


           REMEDIOS o.z.   ICO: 42184151  č.ú.: 2854658753/0200   MVSR:VVS/1-900/90-36685   remedios.sk@gmail.comComments