Postup krokov na poukázanie 2% z dane

   Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane  pre právnické osoby
   Postup krokov na poukázanie 2% z dane  pre fyzické osoby,  ktoré si samé podávajú daň.priznanie
   Postup krokov na poukázanie 2% z dane  pre zamestnancov,  ktorí  požiadali  svojho zamestnávateľa  
   o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROSÍM, KONTAKTUJTE NÁS PRE AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV REGISTROVANÉHO SUBJEKTU
ĎAKUJEME. 


Názov:  KELTIEG, občianske združenie 
Sídlo: Štefánikova 13, 071 01, Michalovce 
IČO:  35542187
Právna forma: Občianske združ
Comments