5.Els paisatges de la Terra  inici a 1er ESO CCSS                                                rellotgesdesol@gmail.com

ACTIVITATS:

CRÈDIT DE SÍNTESI "EL TEMPS I CLIMA", DES DE L'INSTITUT.Conté instruccions per construir  aparells.

MATERIALS  COMPLEMENTARIS:

UNITAT  5: LA DIVERSITAT CLIMÀTICA DEL NOSTRE PLANETA.pdf

ÀLBUMS DE PICASSA AMB PRESENTACIONS I POWERPOINTS SOBRE ELS CLIMES

CLIMA POLAR
CLIMA CONTINENTAL.TAIGÀ


1.Els climes de la Terra: càl·lids, temperats i freds. PPT12 3  4   

2.La zona de clima equatorial:la selva.

3.La zona de glima tropical: 1 i 2 La sabana.

4.El clima dels deserts.

5.Paisatges de clima mediterrani.

6.El paisatge de clima continental.

7.El paisatge de clima oceànic.

8.El paisatge de clima polar.

9.El paisatge de clima de muntanya.

  • Expedició científica al Tibet. Guia d'aprofitament pedagògic.(xtec.09)
0.1ESO.2008-2009.MURAL CLIMES I PAISATGES DEL MÓN.4.El temps i el clima.Crèdit de síntesi.1.ESO.Instruccions per construir aparells de meteorologia.Polis3 Paisatges De La Terra
View SlideShare presentation or Upload your own.

ENLLAÇOS

ACTIVITATS:

1.Descriure la imatge d'un paisatge.

2.Elaborar el mapamundi de la vegetació.

3.Dibuixar un croquis.

4.Interpretar i construir un climograma.