1.La representació de la Terra.
 inici a 1er ESO CCSS                                    rellotgesdesol@gmail.com

 1.0.Com és la Terra i com se la representa. Lectura del text i posta en comú del qüestionari.

1.1.El globus terraqüi en mapes: resum dels conceptes clau.

2.2.Tipus de mapes: Físics i topogràfics, polítics i temàtics.

2.3.Els elements d'un mapa: símbols i llegenda..

2.4.Els punts cardinals i les formes d'orientar-se: rellotges de sòl...

2.5.Paral.lels i meridians.

2.6.Localitzar un indret en un mapa: Latitud i longitud(: juguem a enfonsar vaixells...)

2.7.L'escala en els mapes: eina bàsica per mouren's. 

Fitxes de repàs Escala:4 ESCALES.pdf 

AVALUACIO.1.08-09escalamapes.pdf

  • FITXES DE REFORÇ : 1 2  
  • FITXES D'AMPLIACIÓ: 3 4


MATERIALS COMPLEMENTARIS:


MATERIALS COMPLEMENTARIS:

UNITAT1:LA TERRA, UN PETIT PUNT A L'UNIVERS.pdf

UNITAT2:LA TERRA EN UN PAPER.CARTOGRAFIA I ORIENTACIÓ.pdf  • ACTIVITATS:

1.CONSTRUIR I INTERPRETAR GRÀFICS LINIALS.

2..CONSTRUIR I INTERPRETAR GRÀFICS DE BARRES.