Rekolan Vaeltajat (Re-Va)18–22-vuotiaat partiolaiset ovat vaeltajia. Suomen Partiolaiset määrittelevät vaeltajaikäkauden seuraavanlaiseksi: 


Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään. Vaeltaja on vastuullinen, suunnitelmallinen, itsenäinen ja pitkäjänteinen. Nuoresta tulee vähitellen aikuinen. Nuoruusiän biologinen kehitys on jo ohi, mutta psyykkinen sopeutuminen vielä jatkuu. Vaeltaja kehittää taitojaan pitkäjänteisesti ja voi ottaa jo muista vastuuta. Hän haluaa mennä yhdessä uusiin haasteisiin.


Rekolassa vaeltajat toimimat lähes aina viikoittaisten ryhmien vetäjinä, mutta muutenkin voi harrastaa partiota. On paljon lippukunnan omia tapahtumia ja johtajille suunnattua ohjelmaa, johon voi osallistua. Vaeltajat saavat kouluttautua Pääkaupunkiseudun partiolaisten ja Partiokannuksen kursseilla. Yleensä vaeltajavaiheessa käydään partionjohtajan peruskurssi. 


Parasta kuitenkin on se, että partiossa on ystäviä ja heidän kanssa voi mennä vaikka retkelle metsään viikonlopuksi tai lähteä Hiipivään haamuun kisaamaan. Tai sitten voi juoda vaan kahvia partiomajalla ja jutella, miten on viikko mennyt. 


Rekolassa toimii kaksi virallista vaeltajaryhmää, Rekolan Teho sekä Rekolan akateeminen mieskuoro (RAM) sekä yleisesti Rekolassa vaeltajatoiminnasta puhutaan sanalla Re-Va (Rekolan vaeltajat) - mutta meillä vaeltajuuus ja aikuisuus kulkee pitkälti käsi kädessä. Samoja juttuja tehdään olet sitten vaeltaja tai aikuinen.


Joka tapauksessa: Vaeltajaikäinen – tule meille Rekolaan!

Comments