Riihitys

Riihitys on tapahtuma, johon osallistuvat tarpojaikäiset partiolaiset. Sen tarkoituksena on antaa riihittäjille mahdollisuuden näyttää ja soveltaa edellisenä vuotena opittuja partiotaitoja. Riihityksen koetaan olevan osa rekolalaista partioperinnettä, jota pyritään ylläpitämään. Perinne on pitkä ja se on muokkautunut vuosien varrella. Vuosia sitten puhuttiin III ja II-luokan riihityksistä ja I-luokan vaelluksesta, mutta aikojen saatossa on päädytty käyttämään Riihitys-sanaa.


Miksi se järjestetään?

Riihitystä järjestetään, koska se koetaan tärkeäksi osaksi rekolalaista partiota. Sitä pidetään myös hyvänä mittarina tarpojaikäisten partiolaisten partiotaitojen kehittymisessä. Riihitystä pidetään vieläkin tietynlaisena siirtymäriittinä seuraavaan vuoteen.


Kuka riihitykseen osallistuu?

Nykyisin riihitys järjestetään tarpojaryhmille ja se toteutetaan pääosin tarpojaryhmien johtajien voimin.Comments