Kuvassa B-P ja Lady Olave

Partioliikkeen historia


Partioliike täytti 100 vuotta vuonna 2007 ja maailman, sekä Suomen partiotilannetta seuratessa näyttää siltä, että tarina on vasta alussa.

Partioliikkeen perustivat Lordi Robert Baden-Powell ja hänen vaimonsa Lady Olave Baden-Powell.

Herra Baden-Powell, jota tutummin "B-P" -nimellä kutsutaan halusi luoda kaupungissa notkuville nuorille sellaista ohjelmaa, joka olisi hyvää kasvatuksellisesti sekä myös toimintaa, jossa pojat viihtyisivät. Ensimmäinen partioleiri järjestettiinkin vuonna 1907 Englannissa Brownsean saarella. Aika pian tämän jälkeen B-P:n vaimo Lady Olave perusti maailmanlaajuisen partio-organisaation tytöille, sillä B-P:n perustama toiminta oli suunnattu vain pojille.


Suomeen partio juurtui jo hyvin aikaisin, vuonna 1910. Sen ajan Suomessa partiolaisetkin toimivat salassa ensimmäiset vuodet, sillä kokoontumiset eivät olleet sallittuja. Vuonna 1917 perustettiin kuitenkin Suomen partioliitto ja siitä asti toiminta on ollut laillista.

Partio-organisaatio

Partio on suhteellisen hierarkkinen järjestö ja tälle sivulle olemme kokeneet tärkeäksi esitellä partion organisaation.

World Organization of the Scout Movement on maailmanlaajuinen poikien partioliike ja

World Association of Girl Guides and Girl Scouts on puolestaan vastaava maailmanlaajuinen liike tyttöpartiolaisille.

Suomessa toimintaa organisoi Suomen partiolaiset joka jakaantuu kymmeneen eri partiopiiriin.

Me Rekolassa kuulumme Pääkaupunkiseudun partiolaisiin yhdessä Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa.

Vantaan partiotoiminnan ylätasona toimii Partiokannus, joka vastaa erityisesti vantaalaisille partiolaisille suunnatusta toiminnasta. Meitä erilaisia lippukuntia on Vantaalla useita, niin idässä kuin lännessäkin.


Partio numeroina

Partiolaisia on maailmassa 216 eri maassa yhteensä yli 38 000 000 henkeä.

Suomessa partiolaisia on likemmäs 60 000

joista pääkaupunkiseudulla toimii yli 11 000

Comments