Startpagina

Het project Rekenbewust Vakonderwijs is een samenwerking van:

  • VVVO (vakverenigingen havo/vwo, met name KNAG, NVON, VECON en NVvW)
  • SPV (platforms vmbo)
  • Steunpunt taal en rekenen vo
  • SLO
  • KPC-groep, CPS, APS
  • Freudenthal Instituut (secretariaat) 
Interne informatie alleen beschikbaar voor project-teamleden.