แหล่งกำเนิดของแสง

แสงเกิดจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆได้แก่                                                                                                        กลับเมนูหลัก
1. แสงเกิดจากดวงอาทิตย์
2. แสงเกิดจากสัตว์บางชนิด เช่น หิ่งห้อย
3. แสงเกิดจากการเผ่าไหม้ เช่น  กองไฟ  เทียนไข
4. แสงเกิดจากการเสียดสี เช่น ฟ้าแลป  ฟ้าผ่า
5. แสงเกิดจการความร้อน เช่น  หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย
    
   
ดวงอาทิตย์  เทียนไข   กองไฟ        ไฟฉาย           หิ่งห้อย      หลอดไฟฟ้า
 
แบบฝึกหัด
 
ตารางจำแนกแหล่งกำเนิดของแสง
 
แหล่งกำเนิดของแสง จากนอกโลก  จากสัตว์  จากความร้อน  จากการเสียดสี  การเผาไหม้ 

ดวงอาทิตย์ 

               

 

 

 

 

หิ่งห้อย 

 

 

 

 

 

กองไฟ 

 

 

 

 

 

เทียนไข

 

 

 

 

 

ฟ้าแลป

 

 

 

 

 

หลอดไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

ฟ้าผ่า 

         

ไฟฉาย 

         
    
     จากตารางจำแนกแหล่งกำเนิดของแสง  ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างเพื่อทำแบบฝึกหัด
 
ĉ
นายสถิตย์ หัสจันทอง,
27 พ.ค. 2556 20:23
ĉ
นายสถิตย์ หัสจันทอง,
3 ก.พ. 2554 06:30
ĉ
นายสถิตย์ หัสจันทอง,
3 ก.พ. 2554 09:10
Comments