Avoin kaupunkitutkimus

    Tutkimuksemme aihe on opiskelijoiden reitin suunnittelu ja välimatkojen arviointi. Valitsimme sen muutaman vaihtoehdon joukosta. Päädyimme tähän aiheeseen, koska tutkimuksen toteutus on helppoa ja tulosten vertailu keskenään yksinkertaista. Annettu aika ja tutkimuksen rajaamisesta annetut ohjeet vaikuttivat myös aiheen valinnassa. Samankaltainen tutkimus olisi myös helppo soveltaa peruskoulun oppilaille.
 
    Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteissa (vuosiluokat 1-4) keskeistä on, että oppilas oppii
  • tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä
  • hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla
  • lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja
    Biologian ja maantiedon tavoitteissa (vuosiluokat 5-6) keskeistä on, että oppilas oppii
  • kehittämään ympäristölukutaitoaan

     Tutkimuksessamme Opetussuunnitelman tavoitteet näkyvät erityisesti kartanlukutaitona ja rakennetun lähiympäristön hahmottamisessa. Maantiedon viitekehys tulee esiin näiden käsitteiden kautta. Hahmottamisella tarkoitamme ihmisen havainnointia ja kykyä rakentaa mielkuvia ympäristöstään. Rakennettu ympäristö on ihmisen rakentamaa ympäristöä, johon kuuluvat esimeriksi kadut, talot, julkiset rakennukset, sillat ja muut ihmisen muokkaamat alueet. Lähiympäristö käsittää kotiseudun eli alueen, jossa päivittäin toimimme. Vastamuuttaneet opiskelijat eivät hahmota Joensuuta vielä lähiympäristönään, toisin kuin ne, jotka ovat asuneet paikkakunnalla jo vuosia. Myös se, asuuko keskustassa vai sen ulkopuolella vaikuttaa siihen, miten rakentaa mielikuvia kyseisestä alueesta. 

    Hypoteesimme tutkimuksesta on, että kyselyyn osallistuneiden vastaukset ovat melko samanlaisia ja heidän reitit sekä matkan pituuksien arviot ovat lähellä toisiaan. Oletamme, että jokainen osaa sijoittaa sekä Educa-rakennuksen että Ilosaaren karttaan.

 
 
Aina matkalla jonnekin
Minne ikinä päätyykin
On puolitiessä jostain
Tietää sen varsin hyvin itsekin
( Egotrippi - Matkustaja )

Tekijät: Emilia Tiainen, Justiina Gåsman, Sini Sirkka