Rehabilitace Mgr. Michal Cypris

 
je nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých.

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku
a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována všude tam, kde jsou funkce organismu narušeny nebo oslabeny bolestí, únavou, přetížením, úrazem, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí. 

Prostřednictvím cílených prostředků fyzioterapie ovlivňujeme funkci pohybového aparátu a současně s tím i ostatních systémů včetně psychosomatiky.
 
Jsme schopni se podívat na Vaše tělo i z jiné stránky. Provázat Vaše obtíže s psychosomatickými projevy na těle. Na problémech pohybovém aparátu se nepodílí pouze špatné stereotypy, přetížení...atd. Naše tělo je také obrazem naší duše. N
echoďte jako tělo bez duše a pokud budete chtít, nechte se zavést s pomocí terapeuta k jádru problému.
 
V našem zařízení můžete využít profesionálních služeb fyzioterapeutů s vysokoškolským vzděláním a mnoholetými zkušenostmi v ambulantní praxi. 
 
 
Ve špičkové kvalitě Vám nabízíme ucelený soubor služeb, které dokáží splnit veškerá Vaše očekávání. Tyto služby můžete čerpat na základě předpisu lékaře s úhradou Vaší zdravotní pojišťovnou, či jako Vámi hrazenou službu dle aktuálního platného ceníku.
 
 
 
 
 
 
 
Comments