Velkommen til ABF Regnbuens hjemmeside  :-)

Seneste nyt

 • Referat af bestyrelsesmøde i Regnbuen d. 4. Maj 2016 Deltagere: Peter (102), Majbritt (136), John (100), Kurt (88), Tina (148A).Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen den. 13. april 2016Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle i bestyrelsen.KonstitueringFormand: Peter (102)Næstformand:Sekretær: Tina (148 A)Kurt (88) er ny repræsentant for os i Regnbuen, hvad angår stamvejen.P.T. står Peter (102) og Tina (148 A) for overdragelser af andele.WaooPeter (102) tager kontakt til Waoo, så vi kan få etableret wifi i fælleshuset.TrappeudvalgUdvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde, så vi kan komme videre med at udarbejde forslag til renovering af trapperne med henblik på den kommende ekstraordinære generalforsamling.Teknisk udvalgKan berette om utæt tag i nr. 112. Der er sat håndværker på opgaven ...
  Sendt 16. maj 2016 10.07 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • ABF Regnbuens generalforsamling 13. april 2016 Velkomst ved formanden Peter (102)1. Valg af dirigent og referentAnette (152A) blev valgt til dirigent og Robert (114) til referent. Anette bød velkommen og konstaterede, at vi  var indkaldt rettidigt til generalforsamling, og at vi var beslutningsdygtige. Af 38 andele var 32 repræsenteret, 6 fraværende og 1 fuldmagt.2. Bestyrelsens beretning Peter (102) gennemgik beretningen.Svend (134) bemærkede i forlængelse af de sædvanlige opfordringer til at bruge affaldssystemet korrekt, at der er set bunker af ugeaviser i affaldscontainerne. Hvis nogen retter henvendelse til distributøren af aviserne, kan vi håbe forholdene bliver ændret.John (100) ville høre begrundelsen for at fælde træerne på stamvejen og Connie (132) fortalte, at det drejede sig om sygdom i nogle af træerne, de ...
  Sendt 16. maj 2016 10.06 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Referat af bestyrelsesmøde 4. november 2015 Referatet findes ved at klikke på dokumenter/referater til venstre i skærmbilledet.
  Sendt 6. dec. 2015 03.43 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Referat fra bestyrelsesmødet 30.09.2015 Referater fra bestyrelsesmøderne findes under dokumenter/referater i linket til venstre.
  Sendt 16. okt. 2015 03.03 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Referat fra bestyrelsemødet 25.08.2015  Referater fra bestyrelsesmøderne findes under dokumenter/referater i linket til venstre
  Sendt 7. sep. 2015 01.51 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Referater fra seneste bestyrelsesmøder 6. maj og 30 juni 2015 Husk at referater fra bestyrelsesmøderne findes under dokumenter/referater i linket til venstre
  Sendt 5. jul. 2015 04.31 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Generalforsamlingen 2015 Dokumenter fra ordinær generalforsamling april 2015 Klik her
  Sendt 29. jun. 2015 04.01 af Andelsboligforeningen Regnbuen
 • Referat: Bestyrelsesmøde 14.01.2015 Referatet findes under dokumenter/referater i linket til venstre
  Sendt 14. feb. 2015 03.23 af Andelsboligforeningen Regnbuen
Viser post 1 - 8 af 55. Vis flere »

Reserver fælleshuset hos Svend ‎‎(134)‎‎ på svend@holmhenriksen.dk