Ρεφλεξολογία και εντερική ροή αίματος.

αναρτήθηκε στις 13 Δεκ 2010, 7:20 π.μ. από το χρήστη Sofia R.   [ ενημερώθηκε 14 Δεκ 2010, 3:33 π.μ. ]

 [Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας* στην εντερική ροή αίματος.

Μέτρηση με έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler]

Mur E, Schmidseder J, Egger I, Bodner G, Eibl G, Hartig F, Pfeiffer KP, Herold M.
Universitätsklinik für Innere Medizin, Innsbruck, Osterreich.

*Σημείωση:
Αντανακλαστική ζωνοθεραπεία είναι μια άλλη ονομασία για τη Ρεφλεξολογία.
Στην παρούσα ελεύθερη μετάφραση, για λόγους συντομίας θα αναφερόμαστε στην Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πέλματος, με τον όρο Ρεφλεξολογία.

ΣΤΟΧΟΣ:
Η επίδραση της μάλαξης σε ζώνες που σχετίζονται με όργανα, ως πιθανός μηχανισμός δράσης στη  ροή του αίματος.

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε εάν μπορούν να επιτευχθούν μεταβολές της εντερικής ροής του αίματος, με Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία Πελμάτων* (ΑΖΘΠ).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:
32 υγιείς ενήλικες (19 γυναίκες και 13 άνδρες) επιλέχθηκαν τυχαία για την πειραματική ομάδα και την ομάδα placebo (εικονικής αγωγής). 

Στα άτομα της πειραματικής ομάδας εφαρμόστηκε μάλαξη στις ζώνες που υπάρχουν τα αντανακλαστικά που αντιστοιχούν στο έντερο και στα άτομα της ομάδας placebo εφαρμόστηκε μάλαξη σε ζώνες που δεν σχετίζονται με το έντερο. 

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Ρεφλεξολογία (ΑΖΘΠ), υπολογίστηκαν η ταχύτητα ροής αίματος, οι ταχύτητες συστολής και διαστολής στην άνω μεσεντένρια αρτηρία καθώς και ο δείκτης αγγειακής αντίστασης.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογίας (FRZM), στα άτομα της πειραματικής ομάδας υπήρξε μια σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης (p = 0,021), γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της ροής του αίματος στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και το δευτερεύον αγγειακό σύστημα. 
Αντίθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο δείκτη αντίστασης στα άτομα της ομάδας εικονικής αγωγής (placebo).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η μείωση του δείκτη αντίστασης που παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα, στηρίζει την υπόθεση ότι η Ρεφλεξολογία βελτιώνει τη ροή του αίματος στα όργανα τα οποία σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ζώνες, τουλάχιστον κατά τη διαδικασία της θεραπείας.

Πηγή: Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2001 Apr;8(2):86-9.

Copyright 2001 S. Karger GmbH, Freiburg

PMID: 11340315 [PubMed - indexed for MEDLINE

Ελεύθερη Μετάφραση: Σοφία Ραπτοπούλου

Την περίληψη της έρευνας στα αγγλικά μπορείτε να τη δείτε στα Συνημμένα αυτού του άρθρου.

Ċ
Sofia R.,
13 Δεκ 2010, 8:20 π.μ.