Tõlketeenused            In English

 eesti-inglise-eesti


Reet Karro kirjalikud kvaliteettõlked

Kogenud tõlkija, Tartu Ülikooli haridusega inglise filoloog ja kirjaliku tõlke magister tõlgib teie tekstid kiiresti ja korralikult, arvestades teie vajaduste ja soovidega.

Kõige meelsamini teen

- sotsiaaltemaatilisi, valgustavaid, missioonitundega tekste

- haridus- ja terviseteemalisi tekste

- turunduslikke tekste, kodulehekülgi ja firmatutvustusi

- nn eurotõlget (sh projekte ja presentatsioone)

- juriidilist tõlget (lepinguid, põhikirju, reeglistikke)

- majandustõlget (aastaaruandeid)


Mulle ei maksa pakkuda tehnilisi, täppisteaduslikke ja kitsaid erialateadmiseid eeldavaid tekste, juhul kui ei ole kaasa anda varasemate tõlgete mälu, sõnastikke jms.

Kasutan tõlkemäluprogramme SDL Trados Studio 2017 ja Wordfast, hea oleks kui saadetavad tõlkemälud nendega ühilduvad.


Põhimõtted keelavad mul teha koostööd alkoholi, tubakat ja muid meelemürke müüvate ja vahendavate ning neid ja kasiinosid reklaamivate ettevõtetega.