คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ O-NET
O-NET ป.6
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา  สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
 2563 โหลด โหลด โหลด - - - - โหลด
 2562 โหลด โหลด  โหลด----โหลด 
2561โหลด โหลด  โหลด ---โหลด 
  2560 โหลดโหลด   โหลด โหลด - -- โหลด 
  2559โหลด  โหลด โหลด โหลด---โหลด 
  2558  โหลด โหลด โหลด  โหลด โหลด  โหลด  โหลด โหลด  
 2557โหลด  โหลด  โหลด โหลด - -โหลด 
 2556 โหลด โหลด   โหลด  โหลด โหลด   โหลด โหลดโหลด
 2555โหลด
โหลด
โหลดโหลดโหลด โหลดโหลด โหลด 
2554 ชุด A โหลด โหลด  โหลดโหลด โหลดโหลดโหลดโหลด 
 2554 ชุด B โหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลดโหลดโหลด
 2553โหลดโหลด โหลดโหลด  โหลด โหลดโหลด โหลด 
  2552 โหลด โหลด โหลด - - - - -

O-NET ม.3
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ
 2563 โหลด โหลดโหลด-  - โหลด
2562โหลดโหลดโหลด----โหลด
2561 โหลด  โหลด  โหลด ---โหลด
  2560โหลด โหลด โหลด โหลด    โหลด
 2559โหลดโหลดโหลดโหลด---โหลด
2558 2557        
 2556 โหลด  โหลด  โหลด โหลด   โหลด โหลด   โหลด โหลด  
2555word*word* word*word*word*word*word*word* 
2554 ชุด Cโหลดโหลด โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลด 
 2554 ชุด Dโหลด โหลด  โหลด โหลด โหลดโหลด โหลด โหลด 
 2553 โหลดโหลด โหลด โหลดโหลด โหลดโหลด โหลด 
 2552  โหลดโหลด  โหลด   โหลด - - - โหลด 

O-NET ม.6
 ปี/วิชา     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา  สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ
 2563 โหลด โหลดโหลด  - - -โหลด 
  2562โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  - โหลด 
  2561 โหลด โหลดโหลดโหลด -- - โหลด
 2560โหลดโหลดโหลด   โหลด--
โหลด
2559โหลดโหลด   โหลด โหลด  - - -โหลด   
  2558 โหลด*โหลด* โหลด  
2557 โหลด* โหลด    
 2556  โหลด*โหลด    
 2555word*word* word*word*word*word*word*word*
  2554 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด 
 2552ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด 
 2551ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 2550ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด -ดาวน์โหลด  
2549 ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  -ดาวน์โหลด 


ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
 ปี/วิชา ไทย คณิต ฟิสิกส์เคมี  ชีววิทยาสังคมฯ  อังกฤษ
 64 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 63  โหลด โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  โหลด
  62  โหลด  โหลด   โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 61โหลด โหลด โหลดโหลด โหลด   โหลด โหลด
 60โหลด  โหลดโหลด  โหลดโหลดโหลด โหลด
 59โหลด โหลดโหลด โหลด โหลด โหลดโหลด
 58โหลด โหลด  โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด
 57โหลด  โหลด โหลด  โหลดโหลด    โหลด โหลด 
 56โหลด โหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด 
 55โหลดโหลด  โหลด โหลด  โหลด  โหลด โหลด
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
** = เล่มเล็ก ... ปริ๊นท์หน้า-หลัง เท่านั้น

คลังข้อสอบ GAT-PAT
 ปี/วิชา  GAT
(Eng)
 GAT 
(ชย.)
 PAT1 PAT2PAT3  PAT4 PAT5PAT6 PAT7.1 PAT7.2PAT7.3 PAT7.4 PAT7.5 PAT7.6 
 51โหลด   โหลด โหลดโหลด โหลด โหลด  โหลด - - -
52-1โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
52-2โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
52-3โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-1โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-2โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
53-3โหลด โหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลดโหลด
โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
54-1 โหลด โหลด  โหลดโหลด โหลดโหลดโหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด 
 54-2โหลด    โหลด โหลด โหลด        
 55-1โหลด   โหลดโหลด  โหลด         
 55-2โหลดโหลด  โหลด โหลด โหลด         
 56-1โหลด โหลด  โหลด
โหลด  โหลด         
 56-2   โหลด โหลดโหลด         
 57-1 โหลด โหลด โหลด  โหลดโหลด          
 57-2โหลด  โหลด*  โหลด          
  57-3  โหลด โหลด* โหลด           
58-1โหลดโหลด โหลด*            
58-2โหลด  โหลด โหลด  โหลด         
59-1โหลด โหลด56-60  โหลด*เคมี-ชีวะโหลด  B-PAT4        
59-2โหลด   โหลด*โหลด โหลด  โหลด        
 60-1  โหลดโหลด โหลด           
61-1 โหลด  โหลดโหลด    โหลด       
62     โหลด*          
 
 ชย. รวม    แนวข้อสอบ         
* = อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1)
 ปี/วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์คอมพิวเตอร์  IJSO อื่นๆ
 47  โหลด*     
49   โหลด*     
 50        
 51  โหลด*     
52   โหลด*     
53   โหลด     
54   โหลด     เคมี ค่าย 3
 55  โหลด     เคมี ค่าย 3
56   โหลด     
57   โหลด     
58   โหลด    เคมี 
59   โหลด   ม.บูรพา เคมี 
60 โหลด โหลดโหลด  โหลด   
 61  โหลดโหลดโหลด  โหลด   


ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น
 วิชา/ปี 60 5958 57 5655 54 53 52 51
 ภาษาไทย *โหลด โหลด โหลด โหลด - โหลด ชุด1 , ชุด2  โหลด โหลด
 คณิตศาสตร์ *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด โหลด
 คณิต (ศิลป์) *โหลด โหลด  โหลด  - โหลด โหลด  - โหลด
 วิทยาศาสตร์ *โหลด โหลด  โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 ฟิสิกส์ โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด  โหลด โหลด
 เคมีโหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
 โหลด โหลด
 ชีววิทยา *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด -  โหลด โหลด
 สังคมศึกษา *โหลด โหลด  โหลด โหลด - โหลด ชุด1,  ุด 2
 โหลด โหลด
 ภาษาอังกฤษ *โหลด โหลด  โหลด โหลด โหลด โหลด ชุด1 ,  ชุด 2  โหลด โหลด
 พื้นฐานวิศวะ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
 พื้นฐานสถาปัตย์ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
 พื้นฐานการออกแบบ *โหลด-  โหลด - - - -
  -
* = อยู่ระหว่างดำเนินการ

Pre Admission
 วิชา/ปี     62 616160 5959 58
  Dek-D Dek-D บ. แนะแนว Dek-D 
 ภาษาไทย   
 คณิตศาสตร์   
 ฟิสิกส์ โหลด โหลด โหลดโหลด
 เคมี โหลด โหลด โหลด
 ชีววิทยา  โหลด 
 สังคมศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ   
        


คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี/วิชานายร้อยตำรวจ ร้อยตำรวจหญิง
 ทัพบกทัพเรือ  ทัพอากาศนายสิบ เก็งข้อสอบ (ไม่ระบุปี)
 2560       
 2559   โหลด    โหลด
 2558 โหลด  โหลด    โหลด
 2557โหลด  โหลด    โหลด
 2556 โหลด     โหลด
 2555  โหลด    โหลด
 2554   โหลด    โหลด
 2553 โหลด  โหลด    โหลด
 2552 โหลด  โหลด    โหลด
 2551 โหลด     โหลด
 ปีอื่นๆ  44    44-50_52-53 โหลด


คลังข้อสอบ Pre O-NET (บางปี, บางวิชา)
Pre O-NET ม.3
 ปี/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาสุข-พลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
 54โหลด  โหลด  โหลด  โหลด - -  โหลด 
55 โหลดโหลด  โหลดโหลด  โหลด โหลด โหลดโหลด 
 56โหลดโหลด  โหลด โหลด - - -โหลด 
 57 โหลด โหลด โหลด โหลด - - - โหลด
58 โหลด  โหลด โหลด  โหลด  - - โหลด 
 59*โหลด  *โหลด  *โหลด  *โหลด     *โหลด 


Pre O-NET ม.6
 ปี/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาสุข-พลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ
58 โหลด  โหลด โหลด  โหลด  - - โหลด 

 59 โหลด  โหลด  โหลด  โหลด  - - - โหลด 


แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 วิชา ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 ชุด5
วิทยาศาสตร์โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
คณิตศาสตร์ โหลด    


ข้อสอบ PISA
 ข้อสอบ     การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 ชุด1ชุด1ชุด1 
  ชุด2ชุด2 ชุด2
  ชุด3ชุด3ชุด3
  ชุด4ชุด4ชุด4


รวมข้อสอบ/เนื้อหา_แพทย์ กสพท
 - แนวข้อสอบ_MD02_ฟิสิกส์_2557
 - แนวข้อสอบ_MD02_เคมี_2557
 - เนื้อหา_จริยธรรมทางการแพทย์
 - แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยง
 - แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._จริยธรรม
 - ข้อสอบแพทย์ กสพท._2557
 - เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์
 - เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์_1

ข้อสอบแพทย์ ODOD/CPIRD
(อยู่ระหว่างรวบรวม)
 ปี 59 5857 56  55 5453 52 
 ม.ขอนแก่น (ระดับจังหวัด) 
โหลด  โหลดโหลด  โหลดโหลด  โหลด
         


ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)
 ปี/สถาบัน     ม.ขอนแก่น   ม.อุบล ม.เกษตร (สกล) ม.นครพนม
 2561  โหลด  
 2560    
 2559    
 2558    คลังข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
คลิกที่ลิงค์

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

Embed gadget


widgetsu.com (facebook page popup)

Comments