HELBURUAK | OBJETIVOS

  • Lehen eta Bigarren Hezkuntzako esparru tekniko-zientifikoan elkarlana sustatzea

  • Ikastetxe arteko hezkuntza sareak sortzea sustatzea, esparru tekniko-zientifikoan batik bat

  • Talde-lana, esperimentazioa eta sormena ikaste-prozesuetan txertaturik sentitzea Gipuzkoako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean.
  • Ikastelan esperimentatzea eta programazio sistemen ikaskuntzarako oinarriak eskaintzea.

  • Incentivar el trabajo colaborativo en el Área Científico - Técnica en los niveles de Primaria y Secundaria correspondientes a Eskola 2.0

  • Fomentar la creación de redes educativas intercentros de colaboración en el Área Científico - Técnica

  • Fomentar el espíritu de trabajo en equipo, experimentación y creatividad entre el alumnado de Educación Primaria y Secundaria de Gipuzkoa.

  • Experimentar en el aula e introducir bases para el aprendizaje de sistemas de programación.

Comments