04 Arduino Software | Software Arduino

http://www.arduino.cc/es/

Arduinoa abiarazteko jarraitu beharreko pausoak

Pasos para arrancar nuestro Arduino

 • Arduino programa irekitzeko, Arduino karpetan sartuko gara eta bertan ikonoa bilatuko dugu, bertan klikatuz
http://www.lacatedralonline.es/centros-de-innovacion/system/attachments/18871/original/logoarduino.jpg?2013-09-23%2011:41:31%20+0200
 • Para ejecutar el programa Arduino, ingresaremos en la carpeta Arduino y allí buscaremos el icono:
http://www.lacatedralonline.es/centros-de-innovacion/system/attachments/18871/original/logoarduino.jpg?2013-09-23%2011:41:31%20+0200
 • Behin ireki dugunean, kodea idatziko dugun pantaila agertuko da:
 • Una vez cargado nos abrirá una pantalla donde tendremos que escribir el código:
 • Arduino plaka konektatuta dagoen USB tokia egokitu. Tools > Serial Port > COM (aukeratu eskaintzen duen aukera)
 • Define el puerto USB al que está conectado tu placa Arduino. Tools > Serial Port > COM (el que detecte)
 • Aukeratu lan egingo dugun Arduino plaka, gure kasuan Arduino Uno izango da. Tools > Board > Arduino Uno
 • Selecciona la placa Arduino que vas a trabajar, en nuestro caso será la Arduino Uno. Tools > Board > Arduino Uno
 • Programa kargatu. Behin gure plakaren zehaztapenak konfiguratu ditugula eta kodea idatzita, plakari kargatuko diogu. Karga bukatzerakoan, Karga burutu den mezua agertuko da.
 • Cargar el programa. Una vez hemos configurado nuestras especificaciones de la placa y hemos escrito el código que queremos que el programa nos ejecute, lo cargaremos a la placa.
 • Horrela ez bada, kodeak akatsaren bat duela abisatuko dizu programak berak eta era berean konponbidea bilatzen lagunduko dizu ohar bidez.
 • Una vez que la carga a la placa concluya, aparece un mensaje Carga Completada. En su defecto, si el programa no fuera correcto se te informará del error en la zona de mensajes del software.
Comments