01 Light Depending Resistance

LDR Argi Sentsorea

Sensor de Luz LDR

LDR argi sentsorea erresistentzia aldakor bat da, non erresistentzia eta sentsorearen gainazalean jasotzen duen argia proportzionalak dira. Argi intentsitate gehiago jasotzean, erresistentzia murrizten doa eta iluntasunean erresistentzia oso handiak lortzen du. Inguru argia jasotzeko erabiltzen dira gehienbat, baino LED batekin batera presentzia detektatzeko ere balio daitezke. Un LDR es una resistencia variable, que varia su valor dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Cuanta mas intensidad de luz incide en la superficie de la LDR menor será su resistencia y cuanto menos luz incide mayor será la resistencia. Suelen ser utilizados como sensores de luz ambiental o como una fotocélula que activa un determinado proceso en ausencia o presencia de luz.


Comments