05 Jarduera | Actividad 2

RGB motako LED baten kontrola

Control de un LED RGB

Aurreko programaren oinarri teorikoa kontuan hartuta,ideia nagusia RBG baten bitartez, LED horrek dituen 3 argi intentsitateak bereiztea izango da:
  • Gorria - argi asko detektazen badu (erresistentzia baxua),
  • Berdea - argi gutxi badago (erresistentzia ertaina),
  • Urdina - iluna badago (erresistentzia altua).
Gela bakoitzak argitasun maila espezifikoa daukanez, lehenego adibidean egin dugun moduan sentikortasuna erregulatu daiteke potentziometroaren bitartez. Modu berean, Serial Monitorearen bidez, kontrola egin dezakegu.
Teniendo como base teórica los aspectos del programa del ejemplo anterior, la idea es hacer que mediante un led RGB podamos distinguir hasta 3 fases de distinta luminosidad:
  • Rojo - si detecta mucha luz (resistencia baja),
  • Verde - para poca luz (resistencia media),
  • Azul -  si esta oscuro (resistencia alta).
Como cada habitación puede tener una iluminación específica, podremos regular la sensibilidad moviendo el potenciómetro, al igual que hemos hecho en el ejemplo 1. Así mismo, veremos los valores del LDR en el Monitor Serial también.
ċ
Ficha3_ejemplo2.ino
(2k)
Mertxe J. Badiola,
11 mar. 2014 9:34
Comments