02 Arduino‎ > ‎

Esquema placa Arduino

Arduino Uno plaka osatzen dituzten osagaiak

Partes de las que se compone una placa Arduino

Plaka goitik begiratuz gero, ikus dezakezunaren eskema ondorengoa da (orokorrean erabiliko dituzun osagaiak nabarmendurik daude)

Mirando a la placa desde la parte de arriba, este es el esquema de lo que puedes ver (los componentes de la placa con los que puedes interactuar en su uso normal están resaltados)Erlojuaren orratzen zentzuan:

Empezando según las agujas del reloj:

 • Erreferentzi analogikoko terminala (naranja)
 • Lur digitala (berde argia)
 • Terminal digitalak 2-13 (berdeak)
 • Terminal digitalak 0-1/ serie S/I - TX/RX (berde iluna) - Pin hauek s/i digital bezala erabil daitezke (digitalRead() y digitalWrite()) serie komunikazioa erabiltzen baduzu (adibidez, Serial.begin).
 • Berrabiarazteko sakagailua - S1 (urdin iluna)
 • Zirkuituko bertako serie programatzailea  "In-circuit Serial Programmer" edota "ICSP" (zeru-urdina)
 • Sarrera analogikoko terminalak 0-5 (urdin argia)
 • Lurra eta elikatze terminalak (Elikatzea: naranja, Lurra: naranja argia
 • Kanpo elikatzearen sarrera (9-12VDC) - X1 (arrosa)
 • Elikatze mota aukeratzea, USB bidez edota kanpo elikatzea. (jumper bat ipini nahi duzun elikatze motatik hurbilen) - SV1 (purpura). Arduinoren bertsio berrietan elikatze motaren aukeraketa automatikoa da, beraz agian ez duzu aukeraketa hori egin beharrik.
 • USB (programak plakara bidaltzeko eta serie komunikazioa egiteko ordenagailu eta plaka artean. Plaka elikatzeko erabil daiteke. (horia)
 • Terminal de referencia analógica (naranja)
 • Tierra digital (verde claro)
 • Terminales digitales 2-13 (verde)
 • Terminales digitales 0-1/ E/S serie - TX/RX (verde oscuro) - Estos pines no se pueden utilizar como e/s digitales (digitalRead() y digitalWrite()) si estás utilizando comunicación serie (por ejemplo Serial.begin).
 • Botón de reinicio - S1 (azul oscuro)
 • Programador serie en circuito "In-circuit Serial Programmer" o "ICSP" (azul celeste)
 • Terminales de entrada analógica 0-5 (azul claro)
 • Terminales de alimentación y tierra (alimentación: naranja, tierras: naranja claro)
 • Entrada de alimentación externa (9-12VDC) - X1 (rosa)
 • Selector de alimentación externa o por USB (coloca un jumper en los dos pines mas cercanos de la alimentación que quieras) - SV1 (púrpura). En las versiones nuevas de Arduino la selección de alimentacion es automática por lo que puede que no tengas este selector.
 • USB (utilizado para subir programas a la placa y para comunicaciones serie entre la placa y el ordenador; puede utilizarse como alimentación de la placa) (amarillo)

Documentación obtenida de: http://arduino.cc/es/
Traducción realizada por el equipo de Hirikilabs-Tabakalera