Personal

På Redet är vi stolta över vår stabila personalgrupp som består av behörig personal i form av både erfarna förskolelärare och barnskötare.
 
Vår rektor heter Terese Säreland och har arbetat på Redet sedan 2010. Eftersom vi som föräldrar på olika sätt bidrar till förskolans verksamhet håller vi en högre personaltäthet på vår förskola än inom kommunens förskolor.