Förälder på Redet


 


 

Som förälder på Redet behöver du lägga ner en del tid och aktivt delta i verksamheten. I gengäld får du inflytande över ditt barns vardag.

Som förälder på Redet:

  • Ingår du i någon arbetsgrupp eller deltar i styrelsearbetet 
  • Går in som jour vid personalbrist 
  • Helgstädar tillsammans med en familj tre-fyra gånger per år 
  • Deltar i de arbetsdagar som utlyses två gånger per år, t ex höst- och vårstädning av gården 
  • Deltar i stormöten och föreningsstämmor där vi gemensamt fattar beslut om föreningens angelägenheter 
  • Ges möjlighet att vara med på utflykter och gemensamma fester några gånger om året.
  • Går på föräldramöten och har utvecklingssamtal med personalen