Barn på Redet

Vår strävan:

Vi strävar efter att alla barn på Redet:

 • Respekterar och lyssnar på varandra, samt visar hänsyn.
 • Lär sig lösa konflikter och sätta ord på sina känslor. 
 • Känner empati och kan leka tillsammans.
 • Upplever vi-känsla.

Lek och lärande:

På Redet är det viktigt att barnen:
 • Leker och rör sig utomhus
 • Deltar i skapande verksamhet
 • Upptäcker och får förståelse för andra kulturer
 • Varvar mellan aktiviteter och lugna stunder

En dag på Redet:

7:15 Redet öppnar, vi börjar dagen utomhus
8:45 Fruktstund 
9:00 Samling inför aktiviteter ute eller inne 
11:00 Lunch 
12:00 Vila med sovstund för de minsta och sagoläsning för de större barnen
13:00 Temaarbete eller fri lek inne eller ute 
14:00 Mellanmål 
14:30 Fri lek ute tills någon vuxen kommer och hämtar 
17:15 Redet stänger för dagen
 
Olika aktiviteter:
 
På Redet arbetar vi i grupper efter Friluftfrämjandets åldersindelning:
Myror, Sniglar, Knoppar, Knyttar och Mulle.
  
Grupperna har olika verksamheter som passar barnen i gruppen. Vi har olika aktiviteter under sommar- respektive vinterhalvåret.
 • Temaarbete: Varje år har vi ett tema som barnen arbetar med under året.
 • Rytmik: Under vinterhalvåret har vi rytmik då vi sjunger och spelar i de åldersindelade grupperna.
 • Skogsutflykter: Under vår och höst går de äldsta barnen på Skogs-Mulle i Ursviksskogen. Sniglar, Knoppar och Knyttar har sina skogsutflykter närmare Redet.
 • Teater och utflykter: Detta planeras löpande under året.
 • Sångsamling: På fredagar har båda avdelningarna sångsamling tillsammans.
 • Utevistelse: Barnen är oftast ute både förmiddag och efter mellanmålet.