Strona główna‎ > ‎

Wielki Post 2018 wg Papieża Franciszka

Myśli Papieża Franciszka na każdy dzień Wielkiego Postu 2018 wybrane przez ks. Adama Błyszcza CR. W kolejnych tygodniach różne zagadnienia będą stanowiły myśl przewodnią.
  • Tydzień pierwszy - Papież Franciszek o Kościele
  • Tydzień drugi - Papież Franciszek (d)o młodych
  • Tydzień trzeci - Papież Franciszek o rodzinie i małżeństwie
  • Tydzień czwarty - Papież Franciszek o uchodźcach
  • Tydzień piąty - Papież Franciszek do księży i o księżach

Zdjęcie: From Wikimedia Commons, the free media repository

24 marca 2018 – sobota V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 10:20 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 10:29 ]

Nalegam, abyście nie zapomnieli o wiernej i prostej wierze waszego ludu, a tym bardziej nie gardzili nią. Umiejcie przyjmować, towarzyszyć i pobudzać spotkanie z Panem. Nie zamieniajcie się w zawodowców sacrum, którzy zapominają o swoim ludzie, skąd wziął was Pan: „od trzody”, jak mówi Pan do swego wybrańca [Dawida] w Biblii. Nie traćcie pamięci i szacunku dla tych, którzy nauczyli was się modlić.

(Spotkanie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami, Kolegium - seminarium świętych Karola i Marcelego /Trujillo/, 20 stycznia 2018)

23 marca 2018 – piątek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 10:14 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 10:15 ]

Po drugie, zanim udzieli się odpowiedzi, należy słuchać pytań. Udzielanie odpowiedzi, bez wysłuchania pytań młodych, a w pewnych sytuacjach, w których to jest konieczne, bez wysiłku pobudzania do pytań, wydaje się czymś błędnym. Spowiednik to ktoś powołany do tego, aby być człowiekiem słuchania: słuchania spowiadającego się i słuchania Ducha Świętego. Słuchając naszego brata w sakramencie spowiedzi, słuchamy samego Jezusa, ubogiego i pokornego; słuchając Ducha Świętego, stawiamy się w czujnym posłuszeństwie, stajemy się słuchaczami Słowa, a zatem spełniamy największą posługę wobec naszych młodych penitentów: umożliwiamy im kontakt z samym Jezusem.

(Przemówienie do uczestników XXIX Kursu organizowanego przez Penitencjarnię Apostolską, 9 marca 2018)

22 marca 2018 – czwartek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 10:12 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 10:12 ]

Współczesne ubóstwo materialne i duchowe sprawia, że jeszcze bardziej staje się ważne to, czego zawsze oczekiwano od pasterzy: żeby byli wrażliwi na ubogich, zdolni być z nimi, dzięki prostemu sposobowi życia tak, aby ubodzy czuli, że nasze kościoły to w pierwszym rzędzie ich dom. Namawiam Was, abyście już teraz przygotowywali się do tego, aby być księżmi ludzi i dla ludzi, absolutnie nie tymi, którzy panują nad trzodą wam powierzoną (por. 1 Pt 5, 3), ale sługami. Bardzo potrzebujemy Bożych mężów, którzy zwracają uwagę na to, co istotne, którzy prowadzą życie wstrzemięźliwe i przejrzyste, w których nie ma nostalgii przeszłości, ale którzy potrafią patrzeć w przyszłość, opierając się na zdrowej Tradycji Kościoła.

(Przemówienie do wspólnoty papieskiego regionalnego seminarium sardyńskiego, 17 lutego 2018)

21 marca 2018 – środa V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 10:09 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 10:10 ]

Nasze powołania zawsze będą miały ten podwójny wymiar: korzenie w ziemi i serca w niebie. Nie zapominajcie o tym. Kiedy brakuje jednego z tych dwóch, zaczyna się dziać coś złego, a nasze życie stopniowo się wyjaławia (por. Łk 13,6-9), tak jak drzewo, które nie ma korzeni, butwieje. I mówię wam, że bardzo mnie boli „zbutwiały” biskup, kapłan czy zakonnica. A jeszcze więcej bólu sprawia mi widok „zbutwiałych” seminarzystów. To bardzo poważna sprawa. Kościół jest dobry, Kościół jest matką, a jeśli widzicie, że nie dajcie rady, to proszę was bardzo, mówcie, dopóki jest czas, zanim będzie za późno, zanim zdacie sobie sprawę, że nie macie już korzeni i butwiejecie. Jest więc wciąż czas, aby ocalić swoje powołanie, bo Jezus przyszedł po to, aby zbawić, a jeśli nas powołał, to po to, aby nas zbawić...

(Spotkanie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami, Kolegium - seminarium świętych Karola i Marcelego /Trujillo/, 20 stycznia 2018)

20 marca 2018 – wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 10:06 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 10:18 ]

Jako ludzie i kapłani ufamy bogactwu naszych doświadczeń. W tym samym jednak czasie musimy uznać, że rodzą się i pojawiają nowe formy kultury, które nie mieszczą się w dotychczasowych, które znamy. Musimy ogołocić się z niektórych przyzwyczajeń, do których jesteśmy przywiązani i zaangażować się w to, co jeszcze nie jest poznane. Ale i w tym możemy zawsze kierować spojrzenie ku Jezusowi, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał. W Jego ranach, podobnie jak w ranach świata, możemy rozpoznać znaki zmartwychwstania. Ta pewność pozwala nam ponownie kroczyć jako świadkom nadziei.

(Przemówienie do uczestników spotkania rektorów seminariów języka niemieckiego, 8 marca 2018)

19 marca 2018 – poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 19 mar 2018, 05:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 19 mar 2018, 05:03 ]

Przede wszystkim, wydaje się koniecznym, aby ponownie odkryć to, o czym wspomina święty Tomasz z Akwinu: wymiar instrumentalny naszej posługi kapłańskiej. Spowiednik nie jest źródłem Miłosierdzia ani Łaski, niewątpliwie jest niezbędnym narzędziem, instrumentem tychże, ale tylko narzędziem, instrumentem. Więc kiedy kapłan czyni się właścicielem miłosierdzia i łaski, uniemożliwia Bogu działanie w ludzkich sercach. Świadomość tego powinna uwrażliwiać nas na pokusę czynienia się „panami sumień” szczególnie w relacji do młodych, których osobowość jest cały czas kształtowana, a zatem wystawiona na niebezpieczeństwo manipulacji.

(Przemówienie do uczestników XXIX Kursu organizowanego przez Penitencjarnię Apostolską, 9 marca 2018)

18 marca 2018 – V Niedziela Wielkiego Postu

opublikowane: 18 mar 2018, 02:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 18 mar 2018, 02:06 ]

Dobrze jest, gdy wiemy, że nie jesteśmy Mesjaszem! Uwalnia to nas od sądzenia, że jesteśmy zbyt ważni, zbyt zajęci (to typowe dla niektórych regionów, gdy słyszymy: „Nie, nie idź do tej parafii, bo ksiądz jest tam zawsze bardzo zajęty”). Jan Chrzciciel wiedział, że jego misją jest wskazywanie drogi, inicjowanie procesów, otwieranie przestrzeni, ogłaszanie, że Inny był tym, który przynosił Ducha Bożego. Bycie bogatymi w pamięć uwalnia nas od pokusy mesjanizmu, bym nie uważał siebie za Mesjasza.

(spotkanie z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami, Kolegium - seminarium świętych Karola i Marcelego /Trujillo/, 20 stycznia 2018)

17 marca 2018 – sobota IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 08:01 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 08:02 ]

Czuję się przynaglony, aby przywołać naszą uwagę na los dziesiątek tysięcy dzieci, które emigrują same, którym nikt nie towarzyszy w ich ucieczce przed biedą i przemocą.

16 marca 2018 – piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 08:00 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 08:00 ]

Nasz świat stoi w obliczu kryzysu uchodźców, na skalę niespotykaną od II wojny światowej. To stawia przed nami wielkie wyzwania i wiele trudnych decyzji. Także na tym kontynencie, tysiące osób doprowadzanych jest do wyruszenia na północ w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich, w poszukiwaniu większych możliwości. Czyż nie tego pragniemy dla naszych dzieci? Nie możemy być zaskoczeni ich liczbą, ale raczej musimy ich postrzegać jako osoby, widząc ich twarze i słuchając ich opowieści, starając się zareagować najlepiej jak możemy na ich sytuację. Reagować w sposób, który jest zawsze humanitarny, sprawiedliwy i braterski. Musimy unikać powszechnej dziś pokusy: odrzucenia tego, co uciążliwe. Pamiętajmy o złotej zasadzie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12).

15 marca 2018 –czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

opublikowane: 11 mar 2018, 07:57 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 11 mar 2018, 07:57 ]

Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43). Pan powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości.

(Orędzie na światowy dzień migranta i uchodźcy, 2018)

1-10 of 35