Strona główna‎ > ‎

Różaniec na październik 2019 z Papieżem Franciszkiem

Wprowadzenie

Proponuję rozważania różańcowe w oparciu o cztery adhortacje apostolskie papieża Franciszka. Tym fragmentom nie towarzyszy żadne słowo komentarza, słowo wyjaśnienia.

Te cztery dokumenty, czyli chronologicznie:
  1. Evangelii gaudium (Eg) – z listopada 2013 r.,
  2. Amoris laetitia (Al) – z marca 2016 r.,
  3. Gaudete et exsultate (Ge) – z marca 2018 r. oraz
  4. Christus vivit (Chv) – z kwietnia 2019 r.,
które Franciszek podarował Kościołowi, stanowią w jakiejś mierze kręgosłup magisterium papieża z Argentyny.

Jesteśmy świadkami niebywałej kontestacji nauczania biskupa Rzymu. Jego słowu sprzeciwiają się kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, szeregowi księża. Wśród przeciwników Franciszka nie brakuje teologów. I chrześcijańskich filozofów. Wierni, którzy na ogół Franciszka darzą wielką sympatią i widzą w Nim ucieleśnienie Kościoła Ewangelii chcianego przez Jezusa Chrystusa, zazwyczaj z niechęcią sięgają po dokumenty papieskie, spodziewając się zamkniętego języka teologicznego, który nijak przylega do ich codziennego życia. Z Franciszkowym językiem jest nieco inaczej. On używa języka ludu, gdyż jest z Ludu.

Wierzę, że takie spotkanie z myślą Franciszka, które dokonuje się w atmosferze modlitwy różańcowej, może kogoś zainspirować do tego, aby sięgnąć do tych dokumentów biskupa Rzymu i przeczytać je od deski do deski.

ks. Adam Błyszcz

Tajemnice chwalebne. 5. Maryja ukoronowana na królową nieba i ziemi

opublikowane: 30 wrz 2019, 11:04 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 11:04 ]

[Maryja] nie godzi się, byśmy po upadku pozostawali na ziemi i niekiedy bierze nas w ramiona, nie osądzając. Rozmowa z Nią nas pociesza, uwalnia i uświęca. Matka nie potrzebuje wielu słów, nie potrzebuje, byśmy zbytnio się wysilali, żeby wyjaśnić, co się z nami dzieje. Wystarczy ponownie i ponownie szeptać: „Zdrowaś Maryjo…”.
(Ge 176)

Tajemnice chwalebne. 4. Wniebowzięcie NMP

opublikowane: 30 wrz 2019, 11:02 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 11:02 ]

Pragnę, aby Maryja zwieńczyła te refleksje, ponieważ, jak nikt inny, żyła ona Błogosławieństwami Jezusa. To Ona drżała z radości w obecności Boga, zachowywała wszystko w swoim sercu i pozwoliła, aby Jej duszę przeniknął miecz. Ona jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą, która nam ukazuje drogę świętości i nam towarzyszy.
(GE 176)

Tajemnice chwalebne. 3. Zesłanie Ducha Świętego

opublikowane: 30 wrz 2019, 11:00 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 11:01 ]

Kiedy twierdzimy, że ktoś ma «ducha», oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne poruszenie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości zadań przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub znosi jako coś, co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła. Przed zaproponowaniem niektórych motywacji i duchowych sugestii wzywam ponownie Ducha Świętego. Proszę Go, by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, dodać zapału Kościołowi do odważnego wyjścia poza siebie, by ewangelizować narody.
(Eg 261)

Tajemnice chwalebne. 2. Wniebowstąpienie Jezusa

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:58 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:58 ]

Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostatecznie, to Chrystusa miłuje w nas, ponieważ „świętość chrześcijańska to nic innego, jak życie pełnią miłości”[24]. Dlatego „miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia”[25]. W ten sposób każdy święty jest orędziem, które Duch Święty bierze z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego ludowi.
(Ge 21)

Tajemnice chwalebne. 1. Zmartwychwstanie Jezusa

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:56 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:56 ]

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję. (...) Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność, Jezus ukazuje się tobie, tak jak stanął przed zmarłym synem wdowy, i z całą swoją mocą Zmartwychwstałego Pan zachęca cię: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7, 14).
(Chv 1-2.20)

Tajemnice bolesne. 5. Śmierć Jezusa na Krzyżu

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:53 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:54 ]

Pociesza nas świadomość, że nie istnieje całkowite zniszczenie tych, którzy umierają, a wiara nas zapewnia, że zmartwychwstały Pan nigdy nas nie opuści. W ten sposób możemy zapobiec, aby śmierć „zatruła nasze życie, by unicestwiła nasze uczucia, by wtrąciła nas w najmroczniejszą otchłań”[283]. Biblia mówi o Bogu, który stworzył nas z miłości, i że uczynił nas takimi, iż nasze życie nie kończy się śmiercią (por. Mdr 3, 2-3). Św. Paweł mówi o spotkaniu z Chrystusem, bezpośrednio po śmierci: „pragnę odejść, a być z Chrystusem” (Flp 1, 23). Z Nim, po śmierci czeka nas to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują (1 Kor 2, 9). Pięknie wyraża to prefacja liturgii za zmarłych: „choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”. Bowiem „nasi bliscy nie zniknęli w mrokach nicości: nadzieja daje nam pewność, że są oni w dobrych i silnych rękach Boga”[284].
(Al 256)

Tajemnice bolesne. 4. Droga Krzyżowa Jezusa na Golgotę

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:50 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:51 ]

Mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom. Do wszystkich powinna dotrzeć pociecha oraz impuls zbawczej miłości Boga, działającej tajemniczo w każdym człowieku, niezależnie od jego ułomności i upadków.
(Eg 44)

Tajemnice bolesne. 3. Jezus ukoronowany koroną cierniową

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:46 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:47 ]

Prześladowania nie są rzeczywistością z czasów minionych, ponieważ również dzisiaj je znosimy, czy to w sposób okrutny, jak wielu współczesnych męczenników, czy to w sposób subtelniejszy, poprzez oszczerstwa i fałszerstwa. Jezus mówi, że jest to błogosławieństwo, gdy „z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was” (Mt 5, 11). Niekiedy chodzi o szyderstwa, które próbują oszpecić naszą wiarę i sprawić, byśmy uchodzili za osoby śmieszne. Akceptowanie codziennie drogi Ewangelii, pomimo że przynosi nam ona problemy, to jest świętość.
(Ge 94)

Tajemnice bolesne. 2. Jezus ubiczowany

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:31 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:44 ]

Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijanami, zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych, pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki, tak abyśmy rzeczywiście chcieli wejść w kontakt z konkretnym życiem innych i poznali moc czułości. Gdy to czynimy, życie zawsze się nam komplikuje cudownie i przeżywamy głębokie doświadczenie bycia ludem, doświadczenie przynależności do ludu.
(Eg 270)

Tajemnice bolesne. 1. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

opublikowane: 30 wrz 2019, 10:29 przez Redakcja JotJotZet   [ zaktualizowane 30 wrz 2019, 10:30 ]

Modlitwa rodzinna jest uprzywilejowanym środkiem wyrażania i umacniania tej wiary paschalnej[376]. Każdego dnia można znaleźć kilka minut, aby zjednoczyć się z żywym Panem, powiedzieć Jemu o tym, co nas niepokoi, modlić się za potrzeby rodziny, pomodlić się za kogoś, kto przeżywa trudny okres, zwrócić się o pomoc, kochać, dziękować za życie i dobre rzeczy, prosić Matkę Bożą, aby nas chroniła pod swym macierzyńskim płaszczem. Mówiąc krótko, ta chwila modlitwy może uczynić rodzinie bardzo wiele dobrego.
(Al 318)

1-10 of 20