4. Tipos de documentos

Textos e actividades para aprender a buscar información nos diversos documentos

 

  


Presentación: Tipos de documentos
Marina Engroba
I.E.S. de Arzúa

 

 Paquete de actividades JClic: As obras de referencia
C.E.I.P. Condesa de Fenosa
O Barco de Valdeorras
   
 

  
 
Paquete de actividades JClic: Partes dos documentos que nos axudan na procura de información
C.E.I.P. Condesa de Fenosa
O Barco de Valdeorras

  

Comments