5. Aprendendo a elaborar textos

Titoriais e consellos para elaborar distintos tipos de texto  

 
  
   

Titorial: Como facer un traballo monográfico
C.E.I.P. de Leirado (Salvaterra de Miño)

  
Titorial: Esquemas textuais: o texto electrónico
Mª Olga Rodríguez Díaz
C.E.I.P. Milladoiro - Malpica

 

  
 
Titorial: Cómo hacer una buena exposición oral. 
(Consejos útiles para hablar en público).
Prrofesor Potâchov de Moldavia
C.E.I.P. San Félix (Candás - Asturias)

  


Comments