6. A Internet como fonte documental

Titoriais e consellos para buscar información na Internet dun xeito efectivo e fiable 


 
  


Presentación: Internet, un novo amigo?
C.E.I.P. de Louro
 
 
Titorial: A Wikipedia: como tirarlle proveito. 
C.E.I.P. Condesa de Fenosa
O Barco de Valdeorras

 

  Titorial: Esquemas textuais: o texto electrónico
Mª Olga Rodríguez Díaz
C.E.I.P. Milladoiro - Malpica

 

Titorial: Búsquedas na páxina da Biblioteca (Catálogo Meiga)
C.E.I.P. Frian - Teis

   
 

  
 
Titorial: Búsquedas nunha hemeroteca virtual (Hemeroteca de La Vanguardia)
C.E.I.P. Frian - Teis

  
Titorial: Búsquedas na páxina da Biblioteca (Enciclopedia e-Junior)
C.E.I.P. Frian . Teis

Comments