Autoritat

Fonamentació ètica i psicològica

El maneig de l'autoritat està relacionat amb: Estils de direcció. Autoritat, autoritarisme, acompanyament, lideratge?.


Mira els següents vídeos i cites. En grups de 4 haureu de posar en comú:
 • Amb quina idea o cita hi esteu més d'acord?
 • Quin estil educatiu us convenç més?. (Autoritari, lideratge, combinació...). Per què?
 • Quin és l'estil que més empreu a la pràctica? Per què
 • Poseu un exemple


Coneixements previs


Es poden treballar de dues maneres. Si hi ha temps, repartint aquestes cites i classificant-les segons siguin tradicionals o innovadores.
Si no hi ha tant de temps, es pot emprar el power point de més avall (que conté un resum del primer document)

Dinàmica sobre metodologies a l'aulaFormes d'educar_coneixements previsJoc de rols16 propostes sobre disciplinaCom afrontar situacions d'hostilitat

(Joan Teixidó Saballs)


El coneixement de l'evolució psicològica dels infants. 

Estadis Kohlberg

Amb quina etapa evolutiva es correspondrien els vídeos següents?

Vídeo del jutge de menors de Granada, Emilio Calatayud Pérez
(04:25- 07:23)

Escrit per als pares. Una migdiada de dotze anys. Carles Capdevila.

No Martini, No party

Cambios


Nacidos para aprender. Vídeo sobre el cervell dels adolescents. 
 • Exercicis online individuals sobre els estadis de Kohlberg (Llorenç Vallmajor).
La gestió de les emocions

De la personalitat al caràcter (Richard Sennet)

Del plaer a la felicitat (Richard Mathieu)

El Centaure: Valors, emocions, motivació, raó. Fill de Cronos. La força.

La idea de felicitat (Spinoza)


Entrevista a José María Toro, autor de EDUCAR CON CORAZÓN:

QUAN UN NEN PATEIX:
 1. Cerca la forma d´anestessiar-se emocionalment.
 2. Bloqueja la respiració. Respiració superficial.
 3. Augmenta la tensió muscular
 4. Aprèn menys. Si es descomposa l'estat emocional el fillet està fora de si mateix, s´apaguen els ulls.
 5. Els mestres han d'encendre els ulls dels fillets.
Posar fins el minut 4

Font de la imatge superior: Núria Alart

Emocions i ment
Com funcionen les emocions


Neuropsicologia (Carme Timoneda)
El maneig de la motivació 

Veure aquest vídeo de Dan Pink (DOTSUB)

Les persones s'impliquen (professors o alumnes) quan el centre els dóna la oportunitat de progressar
en les seves necessitats encaminades a l'aspiració d'autoreatització. Segons Maslow tot individu tendeix a autorealitzar-se.

 

Segons Frederick Herzberg (Cómo gestionar el cambio en los contextos educativos) les persones se senten motivades quan:
 • La feina en si mateixa és estimulant i satisfactòria.
 • Tenen un paper en la presa de decisions i se'ls implica en la codirecció del centre o l´aula
 • La feina ben fete porta al reconeixement /possibilitat d´ascens
Estan poc motivats quan:
 • Són excessivament vigilats i hi ha massa regles
 • Tenen relacions conflictives amb els seus superiors i les actiuds autoritàries causen frustració i ansietat
 • Les relacions entre companys són escasses. La moral és baixa i hi ha divisió d´actituds.
 • Les condicions de feina són dolentes
Font: Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva, Departament d´Educació de Catalunya, Formació a centre amb assessorament extern des de la Pràctica Reflexiva


Què opines sobre aquest debat?


 • Ser reconegut = poder actuar, participar (parlar+fer a l'espai públic). Accés a la cultura.
 • No ser reconegut= viure al soterrani del ser. (Spinoza). Jo no sé, no puc, no tenc, no valc. La subcultura. 
Un vídeo sobre la motivació dels alumnes fet per una mestra (Teresa, 3A, Premià de Mar):

Imatge: Carme Timoneda.
Les cites del document recolleixen pensaments relacionats amb la motivació.
Classifica-les segons es refereixin a la motivació atribuïda a causes externes o internes.

En un entorno complejo hay que dominar la complejidad. Para hacer un salto de complejidad hay que hacer gasto de energía.

Cuando nacemos estamos atados a un palo para sobrevivir, no para vivir. El cerebro nos hace trampas para sobrevivir. Educación es dar una contratampa al cerebro. Son cuerdas elásticas que podemos estirar con la educación. Si entramos en relajo volvemos ahí. Los humanos usan trucos para separarse del palo:

·      Pedirle a otro que estire las cuerdas, y otro detrás, y otro, hasta que uno se para confiando en que los demás estiran. Es un esquema que no funciona.

·      Educar no es así. Es pedirle al atado que estire. Tu puedes, estira, tu puedes.

Joan Elías


La motivació i la intel·ligència emocional
(pdf, àudio, vídeo)
El pdf també està penjat al google docs
(Meritxell Obiols, Jornades de formació en CCBB. Segrià, Novembre 2008)Superar el pensament màgic (Magical Thinking)
 • Establir connexions entre elements que no en tenen. (Ex: Cargo Cult)
 • Si A és l'antecedent de B, llavors A és la causa de B. Exemple: cocodril dents creen plàtans. (Levy-Bruhl, how natives think)
 • Freud: paral·lelisme pensament primitiu+ pensament infantil: Si plou és perquè estic trist.

Aprendre a pensar més enllà de l'error  (Edgar Morin)Donar fils per sortir dels laberints

Després de veure aquesta presentació, contesteu en grup:
 • Com compararies un laberint a una situació real d'un noi/a del centre?.
 • Quins fils són útils per ajudar els nois/es a sortir dels seus laberints?.
 • Exemples.

  Laberints


Permetre que els altres visquin al teu cor

Pensant en els altres

"No ensenyo només conceptes. Ensenyo als nens a crear lligams forts entre ells, i el primer pas consisteix en reconèixer la seva vulnerabilitat i en compartir-la a través d'un diari personal. Quan els companys l'escolten un altre company, viuen per sempre en el seu cor, els ensenyo apermetre que els altres visquin al seu cor".

Noburou Kaetsy.

Posició ètica davant l'educació

  


Comments