Relacions famíliaRelació entre comunicació pares-fills, TICs i classes socials

El 1995 Betty Hart i Todd R. Risley’s, al llibre “Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children, van demostrar que els pares que passen més temps parlant amb els seus fills tenen fills amb major vocabulari i gust per la lectura i van correlacionar el nº de paraules pares-fills amb la classe social.


El juny de 2010 el NEW YORK TIMES es planteja si la introducció de les TIC  (ordinadors, mòbils, IPAD....) dins les llars està capgirant la relació anterior. Al següent gràfic es compara el nº de paraules per hora que el pare o la mare dirigeix al fill quan està connectat (ON) i quan no hi està (OFF)

2010.Estudi de la Fundació Jaume Bofill dirigit per Javier Elzo (nov 2009). Models familiars.


Recursos per preparar reunions amb pares i mares


Qui és responsable d'educar? La família, l'escola, els mitjans?


Children see, children doEducar en valors?

Comments