Curs Reforç Escolar

Curs adreçat als educadors  de nens en horari extraescolar

És difícil obtenir bona música d´un cor que està trist
Edward Higginbottom, director de la coral de New College, Oxford


Abril 2010

Durada: 4 hores
Organitza
: Ester Morillas.
Formadora: Guida Al·lès

Bloc de recursos STC

 

Casal Activijocs (Trinitat Vella). Hi trobareu el dia a dia (manualitats, jocs,dinàmiques)

Anàlisi de bones pràctiques

Sentir-se reconegut

Què fer quan tenen deures avorrits?. Com transformar-los en interessants?.

Com motivar?

Carme Timoneda

Què fer quan res funciona? Comportaments disruptius. Atenció extra dels educadors?

Tècniques per treballar la millora de l'atenció.

Com estimular la participació?
 
Coordinació amb els tutors. Què dir? què no dir? Com dir-ho. Cas de tutors desapareguts, com tractar els nens?.  La agenda, esa desconocida.

Coordinació entre nosaltres. Com aprendre del que fem?

El bon debat

El cas Jona

Treball en equip

Educació en valors

Matemàtiques:

El Barranc d´Algendar

Com ensenyar a dividir portant-ne?

Com ensenyar les taules de multiplicar?

Com millorar el raonament abstracte?

Llenguatge:

Les dificultats

Daniel Gabarró

Algunes idees (Pla de millora)

Un exemple

Comments