Inici


Aquesta web pretén donar suport a tots aquells docents que es trobin interessats i requereixin de suport per a les classes de matemàtiques. Es presenten un total de 19 jocs  per treballar el càlcul mental al Cicle Superior de Primària: jocs de dòmino, trominos, baralles de cartes, tangram,...

Cada joc o recurs compta amb:
  • Full d'orientació, on s'explica quin és el nom del joc, l'objectiu que es pretén assolir, el material necessari, el nombre de jugadors requerits i el procés o regles del joc. Aquest full en la maleta física apareix com a fitxa, mentre que a la pàgina web és l'explicació. 
  • Fitxa de treball de l'alumne, on s'explica el joc, a més d'en alguns casos diversos exercicis per explicitar allò realitzat durant el joc. La realització d’aquesta fitxa és optativa, ja que l’objectiu es compleix si l’alumne i el grup s’impliquen de manera positiva.
  • Graella d'avaluació per al mestre, la qual pot ser individual per a cada alumne o grupal. En aquestes, apareixen un seguit de puntuacions mitjançant les quals el mestre pot seguir el procés evolutiu d'aprenentatge de l'alumne. Aquestes graelles serveixen com a guia per a què el mestre realitzi un procés observacional dels processos de l’alumne.

Com es pot observar en alguns recursos apareix una imatge a la part inferior dreta, significant que aquest ha estat adaptat de la guia didàctica de Jordi Payró i Català i Pere Joan Vinós i Peiretó titulada “Recursos per treballar el càlcul mental a primària”.

Mitjançant aquesta pàgina web i els recursos de la maleta "Càlcul a Cicle Superior" l'alumne podrà treballar i desenvolupar les competències tant matemàtiques com digitals. 


Comments