Recuperacions d'estiu Vedruna Balaguer (2010-2011)

Activitats de recuperació d'estiu per alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO.
Les matèries que no es troben en aquest aplicatiu, és degut a que els/les professors/es ja els han donat la feina a presentar directament als/a les alumnes.