2.1. Primer trimestre

Ací tens la matriu d'avaluació en que es qualifica el teu treball en el projecte en el primer trimestre. La matriu és molt llarga i si vols traure la màxima nota i així ajudar al màxim en la difusió de la campanya de Nacions Unides sobre els Objectius del desenvolupament sostenible mira després de la matriu la línia del temps, que t'indica quan has de fer la feina. En el bloc d'aula del professor trobaràs explicat més detalladament el que has de fer en cada feina.


4 punts (Molt bé)

3 punts (Bé)

2 punts (Pots millorar)

1 punt (Malament)

Terminis de lliurament

- S'han respectat tots els terminis de lliurament.

-S'han respectat tots els terminis de lliurament excepte un.


-S'han respectat tots els terminis de lliurament excepte dos.

- No s'han respectat tres o més terminis de lliurament.

Sobre les entrades en el bloc

- Les entrades són d'elaboració pròpia (no es retalla i pega informació provinent d'altres fonts).
- S'acompanya en totes les entrades el text amb imatges, so o l'ús d'aplicacions que facilita entendre el que es vol transmetre. (Ací no expliquen les entrades referides a la reflexió sobre l'evolució del projecte).
- S'entén correctament tota la informació que es dóna.

- S'entén perfectament l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- S'acompanya la descripció del problema amb els enllaços que s'han utilitzat per a entendre el problema.

- Es denota que l'alumne/l'alumna entén bastant ben l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els *CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.

- No s'entén el que es vol dir en major part de les entrades.
o
- Les entrades no són d'elaboració pròpia (es copia i pega informació)

o

No fa les entrades.

Descripció del problema

- S'entén perfectament l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- S'acompanya la descripció del problema amb els enllaços que s'han utilitzat per a entendre el problema.
- Es prepara un mapa mental per a ajudar a una altra gent a entendre el problema o una part del que has estudiat.

- S'entén perfectament l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- S'acompanya la descripció del problema amb els enllaços que s'han utilitzat per a entendre el problema.

- Se denota que el alumno/a  entén prou bé l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.

- Se acompaña la descripción del problema con los enlaces que se han utilizado para entender el problema.

- L'alumne no entén l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els *CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
o
- No presenta descripció del problema.

El problema concret proposat  

- Es proposa una situació concreta on es manifesta l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- Analitza detalladament el problema que provoca aquesta situació i es proposen possibles solucions.  

- Es proposa una situació concreta on es manifesta l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- Analitza, sense massa detall, el problema que provoca aquesta situació i es proposen possibles solucions.  

- Es proposa una situació concreta on es manifesta l'impacte mediambiental del diòxid de carboni, els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, els CFC i altres gasos d'efecte hivernacle.
- Analitza, sense massa detall, el problema que provoca aquesta situació i es proposen possibles solucions.  

- No es proposa cap problemàtica concreta.  

Reflexió sobre el projecte.

- S'escriuen almenys tres entrades on es va reflexionant sobre el projecte, el treball en grup i els passos a seguir.
- En l'entrada després d'acabar tot el treball d'aquest trimestre s'usa aquesta matriu d'avaluació per a autoavaluarse de manera raonada.

- S'escriuen almenys dues entrades on es va reflexionant sobre el projecte, el treball en grup i els passos a seguir.
- En l'entrada després d'acabar tot el treball d'aquest trimestre s'usa aquesta matriu d'avaluació per a autoavaluarse de manera raonada.

- S'escriu almenys una entrada on es va reflexionant sobre el projecte, el treball en grup i els passos a seguir.
- En l'entrada després d'acabar tot el treball d'aquest trimestre s'usa aquesta matriu d'avaluació per a autoavaluarse.

- No s'escriu cap entrada on es reflexiona com evoluciona el projecte.

Treball en grup

- L'alumne/a posa tot de la seua part per a ajudar als seus companys/as.
- Es coavalua als companys intentant que aquests milloren i d'una manera justa.
-L'alumne/alumna és capaç de reconèixer i superar els conflictes derivats del treball en grup cas que els hi haja.

- L'alumne/a ajuda als seus companys/as, però podria fer-ho un poc més.
- Es coavalua als companys intentant que aquests milloren i d'una manera justa.
- L'alumne/alumna és capaç de reconèixer i superar els conflictes derivats del treball en grup cas que els hi haja.

- L'alumne/a ajuda als seus companys/as, però podria fer-ho bastant més.
o
- No es coavalua als companys intentant que aquests milloren.

- L'alumne/a treballa de manera individual o no treballa.

Atenció:

- No s'acceptaran entrades en el teu portfoli amb errades ortogràfiques. Serà com si no està entregada.

- Les entrades han d'estar pujades el dia que assenyala la línia del temps que tens baix (encara que poden haver modificacions que seran anunciades pel professor). En cas de que no estiguen pujades en el dia que toca si l'entrada és una reflexió sobre el projecte no la podràs fer, a no ser que siga l'última en que has de fer l'autoavaluació. En aquest cas igual que en la resta d'entrades s'admetrà el treball, però es restaran dos punts a la nota total de la matriu d'avaluació a no ser que utilitzes una vida de les que tens o utilitzes 100 punts dels que has aconseguit en la gamificació (no compten els que obtens en els exàmens). Això sí, el treball l'hauràs d'entregar almenys una setmana abans de que es posen les notes de les avaluacions per a que puga ser corregit.

Amb la matriu d'avaluació vas sumant punts entre i per saber com ens transforma la nota de la matriu en una nota de 0 a 10 ací tens les equivalències:

Amb 24 punts tens un 10.
Amb 23 punts tens un 9,5.
Amb 22 punts tens un 9.
Amb 21 punts tens un 8,5.
Amb 20 punts tens un 8.
Amb 19 punts tens un 7,5.
Amb 18 punts tens un 7.
Amb 17 punts tens un 6,5.
Amb 16 punts tens un 6.
Amb 14 o 15 punts tens un 5,5.
Amb 13 punts tens un 5.
Amb 12 punts tens un 4,5.
Amb 11 punts tens un 4.
Amb 10 punts tens un 3,5.
Amb 9 punts tens un 3.
Amb 8 punts tens un 2,5.
Amb 7 punts tens un 2.
Amb 6 punts tens un 1,5.
Amb 5 punts tens un 1.
Amb 4 punts un tens 0.  

Línia del temps del primer trimestre.

Atenció: si no veus la línia del temps i navegues amb Chrome o Firefox has de clicar en l'escut que apareix al costat de la direcció de la pàgina (URL) i donar-li permís per a que mostre tot el contingut.Comments