0. Regles del joc

Objectiu del joc.


L'objectiu del joc és que et sensibilitzes amb la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, però també té més objectius, ja que el joc tracta de desenvolupar la teua capacitat per treballar en grup, per aprendre a aprendre, per entendre millor la ciència bàsica i també per fomentar la teua iniciativa personal i la creativitat. Tu marques el nivell en que t'involucres en el joc i per això des del principi en que et convida a definir-te (mira les activitats proposades voluntàries en l'objectiu 0) et fa reflexionar sobre si aprendre és més important que la nota o no. Tu marques si vols jugar en el nivell bàsic o el nivell expert. Com a consell et diria que jugues al nivell expert perquè si jugues a aquest nivell i ho fas malament segur que assoleixes el bàsic.


L'indicador del nivell que tens en el joc poden ser dos:


 • La nota que obtens al final de cada trimestre (segur que t'importa, però no és la millor manera de veure com avances)

 • Els punts que vas aconseguint al final de cada curs.

La millor manera de veure el que vas avançant en el curs és pintant elements en una taula periòdica que tens al final del dossier. Per poder pintar-la necessites guanyar punts i per guanyar punts has de tindre com ho pots fer.

La història.

En l'any 2015 la situació del planeta Terra era complicada degut a que una de les espècies habitants d'aquest planeta, els humans, estava abusant desmesuradament dels recursos i estava posant només en perill la seua espècie. Estava matant moltes altres i causant greus problemes sobre tot el planeta. La principal organització humana que era Nacions Unides havia intentat frenar tot el problema. Primer amb el programa anomenat objectius del Mil·lenni, que s'acabava el 2015. Aquest programa, que va funcionar molt bé, havia intentat eliminar les diferències dins de l'espècie humana, acabant amb la pobresa i aprofitar de manera més racional els recursos de la Terra. En 2015, Nacions Unides va posar en funcionament un programa més ambiciós anomenat ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que era crucial per salvar el planeta, l'espècie humana i moltes altres espècies animals i vegetals. Malauradament la cobdícia d'uns pocs que volien ser més rics va ser més que la voluntat de molta gent que va lluitar per un món millor. Però no tot està perdut. Queden uns quants grups d'humans, entre els que et trobes tu i els membres de la teua classe que poden reconstruir un món més just, més sostenible on la cooperació s'impose sobre la competició. Però açò no és fàcil i has de superar dos missions, amb ajuda de tot el grup, per tornar a tindre un món millor.

Qui eres en el joc? Defineix el teu personatge.

Un dels últims membres de l'espècie humana que pot salvar a la humanitat i fer un planeta millor. Sobre aquesta premissa el millor és que et definisques, que des del principi deixes clar quines són les teues fortaleses i les teues febleses, que intentes millorar aquestes últimes i fomentes les fortaleses. Estaria molt bé si dissenyares el teu avatar per al joc.

Les dos fases del joc.

Com es pot deduir a partir de la història el joc es desenvolupa en dos intervals temporals que es van vivint al llarg de tot el curs.

Hi ha que analitzar cadascuna d'aquestes fases i com es sumen punts.

1a fase. Recuperant el coneixement científic.

Aquesta fase es desenvolupa en dos parts. Una són les classes, on es tracta que vages aprenent ciència bàsica i assolisques els objectius que marca el govern per a l'assignatura de física i química en 3r d'ESO. L'altre són activitats voluntàries que has de fer en casa si vols. Tens una sèrie de propostes, però millor que crees les teues.

Com es puntua en les classes. En classe pots puntuar de les següents maneres.

 • Ajudes a un company/a de manera significativa: 10 punts.

 • Demostres que sap treballar en grup independentment del company/a que té al costat: 10 punts.

 • Participes de manera positiva en una discussió en el grup, sense quasi intervenció del professor, que ajuda a clarificar algun concepte de física i química: 10 punts.

 • Fas alguna intervenció que el grup considera que li ha ajudat: 10 punts.

 • Ajudes a resoldre conflictes dins de l'aula: 10 punts.

Ves en compte perquè en classe també pots perdre punts. Si li faltes al respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa o al mobiliari perdràs 10 punts i si reiteres perdràs 10 punts cada vegada que ho faces. També si no treballes en classe o estàs fent treball d'una altra matèria perdràs 10 punts.

També puntues en les proves escrites dels exàmens. Un examen és el conjunt d'activitats puntuables en classe i d'una prova escrita. Els valor de les activitats i la prova escrita t'ho explicarà el professor en classe en cada examen. El que puntues és el següent:

 • Si la nota de la prova escrita és inferior a 5 no puntues.

 • Si la nota de la prova escrita és superior a 5 i inferior a 8, multipliques aquesta nota per 20. A més, si en la prova escrita tens més d'un 8 multipliques aquesta nota per 40.

Com es puntua en les activitats voluntàries de cada objectiu.

De cada objectiu tens unes activitats proposades voluntàries que tenen un valor, que és el màxim de punts que aconseguiràs si les fas. També pots inventar les teues activitats i això té més valor. Les activitats en grup sempre puntuen més que les individuals, encara que al final cada membre del grup ha de presentar els resultats del treball. No es tracta de que faces molts treballs. Es tracta de que et centre en fer alguna cosa, la faces el millor possible i analitzes com ho faries una altra vegada per fer-ho millor.

Les propostes de cada objectiu s'aniran publicant en el bloc d'aula del professor, però com exemple ací tens les propostes dels objectius 0 i 1. L'objectiu 0 és la introducció al joc.


2a fase. El projecte.

Tens més definit el projecte si vas a l'enllaç. Ací t'indica els número de punts que aconseguiràs. Els punts estan referits als punts de les matrius d'avaluació del projecte. Ací tens enllaçada la matriu d'avaluació del primer trimestre, del segon trimestre i del tercer trimestre. Els punts que aconsegueixes són:


 • Si tens 12 punts o menys a la matriu d'avaluació tens 0 punts.

 • Si tens entre 13 i 18 punts a la matriu d'avaluació multipliques els teus punts per 8.

 • Si tens entre 19 i 21 punts a la matriu d'avaluació multipliques els teus punts per 10.

 • Si tens entre 22 i 23 punts a la matriu d'avaluació multipliques els teus punts per 12.

 • Si tens 24 punts a la matriu d'avaluació multipliques els teus punts per 15.


Però hi ha més perquè en aquest joc tu també pots donar punts.


Els punts que tu pots donar.


Cada trimestre pots donar fins a un màxim de 100 punts dels quals.


 • A tu o un altre company/a pots donar-te o donar-li un màxim de 30 punts. Això si has de justificar els punts que dónes en una entrada en el bloc i justificar perquè s'ho mereixen. Si dónes punts sense justificar o simplement perquè eres amic d'algú pots perdre fins 100 punts.

 • Aquestos 100 punts els pots distribuir entre tots els companys/es que vulgues sempre que no dónes més de 30 punts a una persona.


I com cada joc tens una sèrie de vides que has de conservar.


Vides.


Cada trimestre tens 1 vida d'inici que pots utilitzar:


 • Si la nota de l'examen o de la prova escrita no és la que vols pots sacrificar una vida. Aleshores faràs una prova escrita que substituirà a la nota de l'examen.

 • Si no presentes en el termini corresponent alguna de les parts obligatòries del projecte pots sacrificar una vida i tindràs un nou termini per a presentar-ho.

 • Si no tens la nota que vols en el projecte pots sacrificar una vida i refer una de les parts per millorar la nota.


Com es guanyen vides.

Per això has de canviar 100 punts dels que has guanyat (sempre que no siguen dels exàmens o del projecte) per una vida. Aleshores tindràs 100 punts menys i això ho has de tindre en compte a l'hora de veure quina serà la nota del trimestre (perquè aquestos punts es perden).


Quan es perden 100 punts es perd una vida. Es pot perdre directament una vida si hi ha una falta de respecte gran a un o més membres de la comunitat educativa o es fa malbé de manera significativa el material o el mobiliari del centre.


I també hi ha premis.

Premis.

Pots anar guanyant insígnies que demostraran els teus avanços en el joc.


Cada insígnia està representada per un element químic i simbolitza un valor diferent.

Insígnia Fluor.

Simbolitza que ajudes molt als teus companys. El fluor és l'element més reactiu, per això aquesta insígnia porta el seu nom.


Image
Per aconseguir aquesta insígnia has d'aconseguir que 5 persones et donen almenys 20 punts i destaquen que els has ajudat.


Insígnia Or. Simbolitza que ho fas molt bé en les proves escrites.

Image

Per aconseguir aquesta insígnia has de tindre més d'un 8,5 en cadascuna de les proves escrites que faràs.


Insígnia Carboni. Simbolitza que reflexiones sobre el que fas i tens la intenció de millorar.

Image

El Carboni és l'element dels més habituals amb el punt de fusió més alt (3500ºC). Per tant és sòlid a moltes temperatures. Com tu si aprens a reflexionar i a millorar.

Si vols aquesta insígnia has d'anar fent entrades en el teu bloc on analitzes com ho estàs fent i que busques mecanismes per a millorar i fer-ho millor. No fa falta entrades específiques per fer anàlisis. Per exemple, si fas una entrada sobre un experiment que has fet amb companys al final pots analitzar com ho milloraries si ho tornares a fer.

Insígnia Heli. Simbolitza que tens iniciativa personal.

Image

L'heli té l'última capa d'electrons plena i els altres elements aspiren a això. Igual passa amb la iniciativa personal. És molt important tindre-la, encara que el resultat del que et proposes no siga sempre com esperaves.

Obtens aquesta insígnia si al llarg del curs dus a terme 3 iniciatives que no han sigut proposades pel professor. Es tracta de que les planifiques, les portes a terme i les analitzes.


Insígnia Argent. Significa que has aconseguit 2500 punts o més al llarg del curs.

Image

Significa que has treballat molt i bé al llarg del curs.

Insígnia Cesi. Significa que has ajudat a que els blocs dels companys siguen millors.

Image

Guanyes aquesta insígnia si al llarg del curs has comentat altres blocs per a que altres companys/es milloren el seu treball (has de comentar en 10 blocs de companys i almenys en dos trimestres). Has comentat sempre valorant el que està bé i després d'una manera amable has fet suggeriments per a que els companys/es milloren.


El cesi és el metall més reactiu. És difícil d'estudiar les característiques que té perquè reacciona molt.

Es poden crear més insígnies?

Sí, totes les que els jugadors consideren. Només hi ha que donar-li un nom a una insígnia i una raó per a crear-la, que al final és valorar la bona feina que es pot fer en algun aspecte.

Premi associat a les insígnies.

Quan guanyes una insígnia pots escollir entre:

- Guanyar 50 punts.

- Tindre els teus apunts els 5 primers minuts d'examen.

A més, quan aconsegueixes 5 insígnies guanyes 150 punts addicionals.

Com pots veure que vas avançant en el joc?

Per això en l'última pàgina del dossier tens una taula periòdica i cada 30 punts que aconseguisques (atenció, que no valen les fraccions de 30) pintaràs un element de la taula periòdica començant per l'hidrogen i anant d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Atenció que no has de pintar els elements que donen nom a insígnies perquè només recuperaràs aquestos si guanyes la insígnia corresponent. 

En total has d'utilitzar 4 colors per pintar la taula periòdica seguint el que diu l'enllaç.

A més, també hi ha un concurs per classe. Per això al final de cada trimestre es fa la mitjana dels punts obtinguts pels membres de la classe i es pinta una taula periòdica amb el que s'ha aconseguit. Per a que una classe guanye una insígnia almenys un 20% dels membres de la classe ha de tindre la insígnia.

T'animes a intentar tindre tota la taula periòdica pintada al final del curs?

Per si aquesta pàgina t'ha donat molta informació ací tens un quadre resum sobre com aconseguir punts.

Comments