Introducció al joc.

Aquesta web intenta animar-te a que estudies física i química i al mateix temps que entengues la importància dels Objectius del Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Amb aquestos propòsits s'ha creat un joc al voltant de totes les activitats que vas fent en el curs 2015-16 en l'assignatura de física i química. També t'anima a que desenvolupen les teues capacitats i treballes en equip. Per fer les diferents activitats i per treballar bé aniràs sumant punts o guanyant insígnies i anar recuperant elements de la taula periòdica. Per donar-li una estructura pareguda a la d'un videojoc a la física i química hi ha que conéixer l'argument del joc que el pots llegir en l'apartat regles del joc. En aquest apartat també trobaràs el rol que adoptaràs en el joc, els punts que pots guanyar, les vides, les insígnies i més detalls.


Com el joc es divideix en dos parts en aquesta web estan descrites les dos:

1a. Hauràs de recuperar el coneixement científic. Això et permetrà construir una màquina del temps i tornar a Setembre de 2015 on es comencen a desenvolupar els ODS i és possible canviar el curs del temps.

2a. El projecte. Per a no tornar a cometre els mateixos errors que quasi acaben amb la humanitat has de participar en un projecte per propagar els OMS.

Per últim, com estàs en un curs de l'ESO de física i química també és important que conegues des del primer dia els criteris de qualificació de física i química