Opdracht & Tarief

Hoe komt U tot een opdracht?

Via de volgende stappen:

  • een kort oriënterend gesprek (max. 20min. gratis)
  • aanvaarding van de opdracht.
  • evt. een 2e informatie- c.q. opdrachtbespreking op afspraak.
  • maandelijkse facturering van werkzaamheden.
  • afronding + evaluatie van de opdracht.

Tarief

  • Het uurtarief is € 135,- per uur exclusief 21% BTW en wordt eveneens berekend over benodigde reistijd.
  • Naast deze kosten zullen variabele kosten, zoals verzend- en kopieerkosten, kosten voor vergaderruimte, griffiekosten op basis van werkelijke kosten, worden doorberekend.
  • Ook in de algemene voorwaarden vindt u nadere bepalingen hierover.


Rechtspraktijk Dupantalon is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08195057 en is onderdeel van V.O.F. Dupantalon.