نحوه وارد کردن کدبیس به دستگاه

موزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در سری X

آبدیت دستگاه (چون با پچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پج با دکمه F1 + 000

روی کانال مورد نظر مثلا شبکه سوم که کد میشه برید و F1 +333 رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید
1111113311111133
یا
1111117711111177
تذکر :
در جدول ظاهر شده

دکمه سبز برای اضافه کردن DCW می باشد

دکمه قرمز برای ویرایش و اضافه کردن BISS می باشد.

*********
جهت تمدید شیرینگ اینترنتی اینجا کلیک کنید

جهت خرید فوری اکانت سی سی کم اینجا کلیک کنید

***********


Comments