Bocholtz en Simpelveld Hartveilig

Reanimatienetwerk Simpelveld werkt aan een netwerk van 24 uur per dag  met 12 bereikbare AED's in het Simpelveldse en Bocholtze straatbeeld. Opgeleide vrijwilligers worden middels een sms vanuit de meldkamer van de ambulancedienst op de hoogte gebracht wanneer hun inzet nodig is. In deze sms staat de locatie van de dichtstbijzijnde AED  en de locatie van het slachtoffer.                                                                                                 Doelstelling van de stichting is om mensenlevens te redden.http://www.hartslagnu.nl/

HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties

Dit gebeurt middels een Tekst sms-oproep

Wij zijn tot nu toe 67 keer gealarmeerd via het Hartslag Nu systeem, en we kunnen zeggen dat we goed zijn georganiseerd. Met 200 vrijwilligers in onze gemeente, is er altijd iemand snel ter plaatse met een AED en hebben we binnen 6 minuten gedefibrilleerd. (update 14-01-2018)

De gevolgschade voor de hulpvrager kan worden beperkt en het is een hele geruststelling voor de omgeving.


Een plotselinge hart- of circulatiestilstand kan iedereen overkomen. 78% van alle hartstilstanden vindt thuis plaats.

Omdat een circulatiestilstand meestal wordt veroorzaakt door het onregelmatig samentrekken van het hart, ook wel fibrillatie genoemd, is daarbij het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) aan te bevelen. Alleen met behulp van dit apparaat kan het normale hartritme mogelijk worden hersteld. Een op tijd gestarte reanimatie kan voor het slachtoffer het verschil tussen leven en dood betekenen. Ambulances hebben een defibrillator, maar kunnen in de praktijk, o.a. door het  steeds drukker wordende verkeer, meestal niet sneller dan acht tot tien minuten na een melding ter plaatse zijn.
Oproep om direct naar slachtoffer te gaan 
(zonder eerst AED op te halen)
 
De volgende tekst:

HartslagNu OPROEP!
 
(0),  Ga direct naar het slachtoffer op adres: (1)
Deze SMS is verstuurd op (3)   om  (4)
Zie route : (5)
 
Met de volgende parameters:
0 – Naam Burgerhulpverlener
1 – Adres van noodoproep
3 – Noodoproep datum
4 – Noodoproep tijd
5 – URL van de route naar slachtoffer

Oproep om eerst AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer
(met AED ophalen)
 
De volgende tekst:

HartslagNu OPROEP!
 
(0)  Haal direct een AED op adres: (2)
Ga vervolgens naar het slachtoffer op het adres:(1)
Deze SMS is verstuurd op (3)   om  (4)
Zie route : (5)
 
Met de volgende parameters:
0 – Naam Burgerhulpverlener
1 – Adres van noodoproep
2 – Locatie van AED
3 – Noodoproep datum
4 – Noodoproep tijd
5 – URL van de route naar slachtoffer
Keten van overleving

1. Vroegtijdig herkennen en alarmeren
Vroegtijdige herkenning van een (dreigende) hartstilstand  en direct 1-1-2 waarschuwen om een hartstilstand te voorkomen dan wel snel te behandelen door professionele hulpverleners.
                                                                  
2. Vroegtijdig reanimeren
Direct starten met reanimatie  om zo tijd te winnen tot de overname van de behandeling door professionele hulpverleners.  

 
3. Vroegtijdig defibrilleren
Vroegtijdig defibrilleren door gebruik van een AED, om zo een bestaande   hartritmestoornis op te heffen en het hart te 'herstarten'.
 
4. Post reanimatiezorg
Zo snel mogelijk na het ontstaan van de hartstilstand starten met specialistische reanimatie  en de juiste zorg na het bereiken van terugkeer van de circulatie.


We hoeven alleen de eerste periode te overbruggen totdat deskundige hulp het van ons overneemt.
Laatste update 14-08-2018
 
                                                                                                             
Subpagina''s (2): contact & nazorg Oproepen 2018
Comments