בחינת הבגרות  בתנ"ך מוגבר תתקיים ביום שלישי 20.07.21

השיבוץ מפורסם באתר הגימנסיה ובמשוב בלבד!.

על כל התלמידים להגיע חצי שעה לפני תחילת המבחן !

תלמיד שמאחר, יכול להכנס לבחינה עד עשר דקות מתחילת הבחינה. לאחר מכן, לא תתאפשר כניסה לבחינה!

ולהיכנס לחדר הבחינה.

אין כניסה עם פלאפונים. הפלאפונים יהיו כבויים על השולחן המיועד לאחסון. תלמיד שיתפס עם פלאפון- הבחינה שלו תפסל!

אין כניסה עם שעונים חכמים!

אין יציאה לשירותים בחצי שעה הראשונה של הבחינה. יציאה לשירותים צריכה להיות בהסכמת המשגיח ובליווי משגיח נוסף.

עליכם להניח את התיק או השקית בקיר של הלוח. אסור להיות עם תיק או שקית על השולחן או מסביבכם!

.חובה לעטות מסיכה על האף והפה לכל אורך הבחינה. לא תתאפשר כניסה לבחינה בלי מסיכה!

יש להגיע לבית הספר  עם הצהרת בריאות !

 להזכירכם יש לרשום בבחינות הבגרות והמתכונת בעט שחור או כחול בלבד ואסור להשתמש בטיפקס

.חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר

חובה להגיע לבחינות הבגרות  עם תעודת זהות!
יש לשמור על טוהר הבחינות

בהצלחה!!  

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצגת הקובץ הורדה
  28k גירסה 1 17 ביולי 2021, 23:54 גימנסיה ריאלית
Ĉ
הצגת הקובץ הורדה
  27k גירסה 1 17 ביולי 2021, 23:54 גימנסיה ריאלית