Ką daryti, kad Jūsų vaikas nepradėtų vartoti narkotikų

 

Daugiau bendraukite su savo vaiku, domėkitės ne tik jo mokymusi, bet pomėgiais, interesais, draugais, svajonėmis. Geri tėvų ir vaikų santykiai, pasitikėjimo atmosfera šeimoje mažina narkotikų vartojimo tikimybę.

Domėkitės savo vaiko problemomis, nemenkinkite jų, atidžiai išklausykite. Nesakykite, kad tai smulkmenos ar kvailystės. Tik tada, kai vaikai pasitikės jumis, jie papasakos apie problemas ir jūs galėsite padėti.

Kritikuokite vaiko elgesį, o ne jį patį. Nesakykite „Tu kvailas“, „Tu tinginys, nemokša“, sakykite – „Tu pasielgei netinkamai, neapgalvotai“. Tai padės vaikams išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir neskatins jų nerimą dėl savo problemų malšinti alkoholiu ar kitais narkotikais.

Ugdykite vaikų socialinius įgūdžius (spręsti konfliktus, priimti sprendimus, mokėti pasakyti „Ne“), psichologinį atsparumą, tai padės vaikams išvengti daugelio problemų, o susidūrus su jomis – jas išspręsti.

Nemoralizuokite, negąsdinkite – paaiškinkite vaikams, kodėl vienoks ar kitoks elgesys yra pavojingas, nepageidaujamas.

Dažnai kartokite vaikui, jog kad ir kas atsitiktų, kad ir kaip negerai jis pasielgtų, jūs jo neatstumsite, o padėsite spręsti problemas. Sakykite: „Man nepatinka tai, ką tu padarei. Bet aš vis tiek tave myliu ir rūpinsiuosi tavimi“. Tai padidins tikimybę, kad savo problemas jis pirmiausia pasipasakos jums.

L. Bulotaitė "Priklausomybių anatomija" 2009.