Socialinės ir psichologinės reabilitacijos darbo metodai

1. Grupiniai užsiėmimai paremti krikščionišku mokymu.

2. Įžvalgos grupė "Posūkio taškas".

3. Grupiniai užsiėmimai „priklausomybės ligų“ tematika. 

4. Grupiniai psichologinės brandos stiprinimo užsiėmimai. 

5. Individualus psichologinis konsultavimas. 

6. Savarankiškas darbas su savimi

7. Darbiniai užsiėmimai (socialinių įgūdžių ugdymas)

8. Grupiniai savipagalbos užsiėmimai pagal 12 žingsnių principus.

9. Disciplinos ir atsakomybės ugdymo užsiėmimai. 

10. Grupiniai sporto užsiėmimai. 

11. Laisvalaikio planavimo ir organizavimo užsiėmimai. 


Dienotvarkė