Viešoji įstaiga „TC Laisva valia“ yra pelno nesiekianti organizacija, kuri savo veiklą pradėjo 2011m. balandžio 28d. Įstaigos steigėjas yra Labdaros ir paramos fondas „Teen Challenge“. Įstaigos veikla yra siejama su Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga.

Mes teikiame socialines ir psichologines reabilitacijos paslaugas moterims, priklausomoms nuo psichoaktyviųjų medžiagų. Esame įsikūrę Kauno marių pusiasalyje į rytus nuo Kauno miesto, Šlienavos gyvenvietėje. Mūsų įstaigoje nuolat gyvena nuo 7 iki 13 darbingo amžiaus moterų, turinčių priklausomybę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Dalis centro darbuotojų taip pat turėję priklausomybę žmonės, baigę reabilitacijos kursą ir turintys blaivaus gyvenimo patirtį.

Asmenys, priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų yra praradę svajones, tikėjimą savimi, galimybę kontroliuoti savo gyvenimą. Svaigalus jie dažniausiai pasirenka, kaip psichologinės gynybos būdą apsiginti nuo „neteisingo“ pasaulio, kuriame neįmanoma būti laimingam. Šiuo atveju veikia standartinė vidinė programa: „Manęs negerbia, manęs nepripažįsta, aš esu niekas, aš nežinau, ką veikti, aš negaunu, ko noriu. Todėl pasitraukiu iš šio žiauraus pasaulio į iliuzinį, kuriame viskas gerai“.

Mes siekiame, kad moterys pačios dalyvautų savo įgalinime, t.y., kad suprastų, jog turi nepanaudotų energijos ir varomosios jėgos išteklių, kad atsikratytų aukos mąstysenos bei matytų aplinką kaip esančią pilną išteklių. Pilnas reabilitacijos kursas trunka nuo 12 iki 14 mėnesių.

Beveik visi žmonės, priklausomi nuo psichoaktyviųjų medžiagų, išgyvena pridėtinį bejėgiškumą ir netikėjimą pokyčiais, o to rezultatas – apatija, noro kovoti dėl daugiau galių stoka. Todėl, jei norime XXI amžiuje gyventi be narkotikų, turime susimąstyti – kuo juos galima pakeisti, kad žemės gyventojai patirtų kuo mažiau kančių, skausmo arba mokėtų kitaip su kylančiomis problemomis bei jausmais susitvarkyti. Todėl stenkimės visuomenėje įtvirtinti tokias žinias ir nuostatas, kurios palengvintų žmonių gyvenimą, kad jiems lengviau būtų kovoti su savo trūkumais bei problemomis ir šitas jų kančios kelias trumpėtų. Siekime, kad gyvenimas taptų kupinas Išminties, Teisingumo, Tikėjimo ir Meilės.