Správy‎ > ‎

Msgr. ThDr. Jozef Tiso

Správne skloňovanie priezviska Tiso

uverejnené 13. 5. 2011, 1:19 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči

Všimli sme si, že mnohí mladí národovci nesprávne skloňujú priezvisko prvého slovenského prezidenta Tisa. Oslovili sme preto jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Odpovedala nám Mgr. Silvia Duchková: Čítajte viac...

„Dr. Jozef Tiso zachránil mne a ďalším deviatim život!“

uverejnené 13. 5. 2011, 1:12 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:13 ]

Narodil som sa v Nemšovej – Horné Sŕnie, ale rodina sa neskôr presťahovala do B. Bystrice. Ako vojakovi bývalej Malárovej armády sa mi podarilo po jej odzbrojení vrátiť sa k rodičom. Po potlačení povstania som uvažoval o prechode do Bystrého, ale pokus sa neuskutočnil a mňa ako podozrivého zaistila Sicherheistdienst. Som jeden z troch žijúcich zo skupiny desiatich, ktorých nemecká armáda na Silvestra 1944 po potlačení povstania vybrala v Banskej Bystrici na verejnú popravu, ak sa neprihlásia do dvoch dní páchatelia popretŕhaných telefónnych káblov. Ale vyššia moc – Prozreteľnosť zasiahla. Čítajte viac...

Immanuel Kant o predsmrtnom geste prezidenta, Dr. Jozefa Tisa

uverejnené 13. 5. 2011, 1:10 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:13 ]

„Trestný poriadok ustanovuje, že ak súd vyriekne trest smrti, musí sa predseda senátu opýtať obžalovaného, či žiada o udelenie milosti. Aj v tomto prípade sa Daxner ako predseda senátu po prečítaní odôvodnenia rozsudku spýtal obžalovaného Tisu, či žiada o milosť. Tiso na túto otázku stroho a doslova odpovedal: ‚Z mravnej povinnosti áno!‘. Čítajte viac...

Hitler: „Parný valec je už v pohybe a nik ho nezastaví.“

uverejnené 13. 5. 2011, 1:09 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:10 ]

Už v noci z 12. na 13. marca 1939 dr. Keppler dostal z Berlína príkaz urobiť všetko, aby sa Slovensko osamostatnilo. Preto sa obrátil na zosadeného predsedu vlády Dr. Tisa s pozvaním na rozhovor k Hitlerovi. Tiso prvé dve posolstvá odmietol. Ale keď prišiel tretí posol s pozvaním, overeným nemeckým konzulom v Bratislave, Tiso sa pobral do Bratislavy a predložil predsedovi vlády Sidorovi, predsedovi Slovenského snemu Dr. Sokolovi a členom predsedníctva HSĽS vec na rozhodnutie. Čítajte viac...

Tiso: „Keby raz Nemci sem prišli, ľahko by sme sa ich nezbavili.“

uverejnené 13. 5. 2011, 1:08 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:09 ]

Dňa 11. marca 1939 prezident republiky Dr. E. Hácha vymenoval novú slovenskú vládu na čele s Karolom Sidorom. Jej ďalšími členmi boli: Jozef Sivák, Dr. Martin Sokol, Július Stano, Peter Zaťko, Alexander Hrnčár a Dr. Gejza Fritz. Dr. Tiso odovzdal úrad predsedníctva a vlády Karolovi Sidorovi a utiahol sa na svoju faru do Bánoviec nad Bebravou. Čítajte viac...

Tiso: „To patrí do výlučnej kompetencii Slovenského snemu.“

uverejnené 13. 5. 2011, 1:07 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:08 ]

Jozef Tiso odpovedal Hitlerovi, že ľutuje, ale nie je v stave urobiť nijaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí do výlučnej kompetencie Slovenského snemu. Žiadal, aby sa mohol telefonicky spojiť s predsedom slovenskej vlády Sidorom a s prezidentom Dr. Háchom, ktorým poukázal na nutnosť urgentného zvolania Slovenského snemu. Čítajte viac...

Jozef Tiso a slovenská mládež

uverejnené 13. 5. 2011, 1:06 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči

Pri príležitosti 123. výročia narodenia Jozefa Tisa som si pripravil krátke zamyslenie nad vzťahom nášho prezidenta k slovenskej mládeži. Starší pamätníci vojnových čias mi iste dajú za pravdu, keď poviem, že J. Tiso miloval slovenskú mládež a mal k nej vrúcny otcovský vzťah. „Mládež je kvetom slovenského národa“, týmito slovami vystihol J. Tiso význam slovenskej mládeže pre budúcnosť národa, do ktorej vkladal svoju nádej pri budovaní slovenskej štátnosti. Čítajte viac...

Jozef Tiso a Židia – úlomky zo zamlčiavaných skutočností

uverejnené 13. 5. 2011, 1:05 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči   [ aktualizované 13. 5. 2011, 1:06 ]

Vplyvy rôznych vonkajších aj vnútorných činiteľov spôsobil, že dnes vo všeobecnom povedomí ľudu prevláda o Dr. Tisovi istý normalizovaný druh informácií, ktorými je človek médiami a tendenčnými historikmi od malička indoktrinovaný, a ktoré by sme mohli zhrnúť do nasledovných stereotypných pojmov: vrah – antisemita – židia – Židia – holokaust. Čítajte viac...

Prezident Tiso mal umrieť pod sutinou kyjevského chrámu Lavry Pečorskej!

uverejnené 13. 5. 2011, 1:03 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči

Ján Košút vo svojich memoároch Cez červený očistec (1995, 2009) opisuje stretnutie s istým Jurijom Michajlovičom Borbittom, bývalým cárskym a neskôr i boľševickým plukovníkom, ktorý bol svedkom návštevy prezidenta Tisa na Ukrajine v kyjevskom chráme Lavra Pečorská. Čítajte viac...

Život a dielo Dr. Jozefa Tisa

uverejnené 13. 5. 2011, 1:00 používateľom ‎(RDPT)‎ Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči

Dr. J. Tiso sa narodil 13. 10. 1887 vo Veľkej Bytči. Bol teológom, politikom, štátnikom, redaktorom a publicistom. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Do ľudovej školy chodil v rodnej V. Bytči. Štyri triedy gymnázia absolvoval v Žiline a ďalšie štyri na piaristickom gymnáziu [1] v Nitre. Čítajte viac...

1-10 of 12