Organisasjonsdata

Norsk RC Laserklubb
c/o Jon Anders Quamme
Gårdsveien 18
3230 SANDEFJORD
rclaserklubben@gmail.com Leder  Hans Petter Sundby
 Nestleder  John Henrik Hansen
 Sekretær  Jon Anders Quamme
 Styremedlem     Tomas Sørlie
 Styremedlem  Torbjørn Hansen
 Styremedlem  Trond Tollefsen

Comments