Innmelding/endringer

Innmelding i klubben skjer automatisk ved hjelp av nedenstående skjema.
Samme skjema benyttes også for eventuelle endringer til medlemsregisteret eller utmelding.

Medlemskap i klubben er gratis inntil årsmøtet vedtar noe annet.


Du må fylle inn alle påkrevde opplysninger i skjemaet, bruk rullefeltet på høyre side for å få frem de nederste rubrikkene.

Husk å trykke på "SEND" helt nederst på skjemaet når du er ferdig!

Når skjemaet er korrekt innsendt skal du få en kvittering som bekrefter dette.

Innmelding/endringer til medlemsregisteret


Comments