Bruktmarked

Er det noen som ønsker å selge sin RC-Laser?
Det er flere som ønsker å kjøpe brukte båter.
Ta kontakt med Hans Petter Sundby
"hans.petter.sundby@gmail.com"
eller tlf. 91 66 36 36


Comments