Referat fra Årsmøte 2017

Årsmøte ble avholdt mandag 13. februar kl. 18.00 i Tønsberg seilforenings lokaler på Fjærholmen.

Totalt var det 9 personer tilstede, alle lokale seilere. I tillegg har det vært kontakt med Jon Anders Quamme (sekretær) og Tomas Sørli (styremedlem) som begge ønsket å gå ut av styret. Telefonkontakt med Kjell Arne Kjeldsen som var forhindret fra å møte. 

Årsmøtets saksliste:
1) Konstituering
2) Godkjenning av innkalling
3) Velge dirigent
4) Velge sekretær og tellekorps
5) Godkjenne de fremmøtte representanter
6) Godkjenne saksliste
7) Velge to representanter til underskrive protokoll
8) Norsk RC-Laserklubbs regnskap for perioden
9) Norsk RC-Laserklubbs årsberetning
10) Innkomne forslag og saker
11) Fastsette kontingent
12) Forslag til budsjett
13) Valg

Årsmøtets referat:
Styret siden siste årsmøte (23. april 2014) har bestått av:

Leder:                Hans Petter Sundby
Nestleder:        John Henrik Hansen
Sekretær:         Jon Anders Quamme
Styremedlem:  Tomas Sørli
Styremedlem:  Torbjørn Hansen
Styremedlem:  Trond Tollefsen

Sak 1 og 2:
Konstitueringen og innkallingen godkjent.

Sak 3 og 4: 
Hans Petter Sundby valgt som dirigent, sekretær. Tellekorps ikke nødvendig.

Sak 5, 6 og 7:
De fremmøtte representanter godkjent, saksliste godkjent og Hans Petter og Dag Eriksen godkjennes for å underskrive protokollen.

8) Regnskap:
Klubben drives uten regnskap, utgifter og inntekter. Det avventes med dette til interessen blir større og blir mer geografisk mer utvidet.

9 )Årsberetning:
 se-under

10) Innkomne forslag:
Ingen forslag.

11) og 12) Fastsette kontingent og Forslag budsjett:
Ingen kontingent og budsjett. Viser til punkt 8).

12) Valg

Leder og sekretær:            Kjell Arne Kjeldsen, 
Nestleder:                            John Henrik Hansen
Styremedlem:                      Trond Tollefsen
Styremedlem:                      Torbjørn Hansen
Styremedlem:                      Reidar Sårheim

Referat godkjent:          Dag Eriksen     Hans Petter Sundby

______________________________________________________________
 

Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Norsk RC-Laserklubb.
Tid:        Mandag 13. februar kl. 18.00
Sted:      Fjærholmen (Tønsberg seilforenings lokaler)

SAKSLISTE

    1. Konstituering
             a)  Godkjenning innkalling  
           b)  Velge dirigent
           c)  Velge sekretær og tellekorps
           d)  Godkjenne de fremmøtte representanter 
           e)  Godkjenne saksliste
                 f)   Velge 2 representanter til å underskrive protokoll
 
    2. Norsk RC-Laserklubbs årsberetning
    3. Norsk RC-Laserklubbs regnskap for perioden fra siste årsmøte
    4. Innkomne forslag og saker
    5. Fastsette evt. årets kontigent
    6. Forslag til evt. budsjett for 2017
    7. Valg

     VEL MØTT!

Evt. forslag og saker sendes "hans.petter.sundby@gmail.no" senest innen 31. januar 2017
___________________________________________________________

Årsberetning for Norsk RC-Laserklubb 2014-2016

Norsk RC-Laserklubb er en relativt ny klasseklubb. Klubben ble startet i Stavanger før initiativet ble flyttet til Sandefjord og for de siste 3 årene ble hovedsetet forskjøvet til Tønsberg/Nøtterøy. På Nøtterøy var det en seilinteressert vennegjeng som startet med seiling på en vanningsdam  tilhørende grønnsaksbonde Freberg på Nøtterøy. Vanningsdammen fikk naturlig navnet Frebergdammen som er ca 180 m lang hvor vi la ut faste merker ut fra nordavind og sønnavind. Da dammens lengde ligger mellom to skogkledde åser på øst- og vestsiden av dammen slik at vindens hovedretning er enten fra syd eller nord. Det har skjedd at vi måtte flytte regattabanen ut fjorden i perioder hvor det i vekstperioden har blitt mye vanning for grønnsaksbonden. Vi teller omtrent 16-20 båter, men sjelden mer enn 12 startende båter. 
Antall seilere har det siste året har vært noe synkende, men for å hindre dette vil vi innføre respitstart ved at de beste får noe senere start slik at alle får større mulighet for å kunne vinne.

2 medlemmer har deltatt i Nordisk Mesterskap i Sverige i 2015 og 2016. Trond Tollefsen ble nr. 3 i 2015 og nr. 4 i 2016. Hans Petter Sundby ble nr. 5 i 2015. 

Det er solgt flere båter til Bergen, og mye tyder på at det er økt interesse, noe som er meget hyggelig. Det arrangeres stadig seilaser blant disse 4-5 seilerne.

PS: Mottar gjerne utfyllende årsrapporter fra Bergen og andre miljøer rundt om i landet!
___________________________________________________________
 
SESONGEN 2016
Ny sesong nærmer seg og det er gledelig at det kommer nye seilere til klassen.
Klassen har aldri hatt et eget Norgesmesterskap, men ett sted må vi starte. Det 
er forslag om at det arrangeres et uoffisielt NM i løpet av sesongen. Et slikt NM
er vi på Nøtterøy villig til å arrangere. Er det andre som også er villig til å 
arrangere så hadde det Svært fint. Et uoffisielt NM trengs ikke å være noe formelt 
arrangement, mer slik som en vanlig treningsregatta uten dommere etc.

Sist sesong deltok Trond og Hans Petter i et uoffisielt Nordisk mesterskap i 
Stockholm. Mesterskapet var meget enkelt arrangert, helt uten dommere,
startere og teknisk kontroll. Vi var våre egne dommere og tok vår straff dersom
saken var klar. Vi (Norge) har blitt oppfordret til å arrangere et nytt Nordisk 
mesterskap i 2016 som også vil være et uoffisielt mesterskap ut fra samme
enkle gjennomføring. Dette mesterskapet må vi komme tilbake til, men er tenkt
skal skje i slutten av september/starten av oktober. Vi på Nøtterøy kan også tenke
oss å arrangere dette, men vi ser gjerne at også andre viser interesse for dette.

Lykke til med ny sesong og velkommen til nye seilere! 

Uoffisielt Nordisk Meterskap i RC-Laser 10. og 11. oktober i Stockholm 

 Den svenske RC-Laserklubben hadde i nær kontakt med oss invitert til det første Nordiske mesterskap i klassen.

Fra Norge (og Tønsberg) deltok Trond Tollefsen (NOR 45) og Hans Petter Sundby (NOR 69). Hele regattaen var preget av lite vind og sol fra skyfri himmel. Det var kun tillatt å seile med B- og C-rigg, mens det mest naturlige var å seile med A-rigg. Å seile med B-rigg i så lite vind var nytt for oss, samt at vi ble stående stille på samme plassen. Dette medførte mange kollisjoner spesielt ved første runding. NOR 69 vant første seilas, mens NOR 45 ble nr. 3. Bra start. NOR 45 og NOR 69 hadde begge ytterligere en seier hver. Suveren vinner ble Uffe Neumann, mens sønnen Anders ble nr. 2. NOR 45 endte med bronsjemedaljen rundt halsen, og NOR 69 endte på 5. plass. Turen til Saltsjøbaden var lærerik og morsom. Vi ble oppfordret til å arrangere neste års Nordiske mesterskap.

 Høstserien 2015 i Frebergdammen, Nøtterøy

Høstserien i vår seiledam ble iår dominert av lite vind, dvs. mye seiling med A-rigg. I alt 15 regattadager med i snitt 6 seilaser pr. dag ble avsluttet 28.november med følgende sluttresultat:

1. Hans Petter Sundby
2. Dag Eriksen
3. Trond Tollefsen
4. Sverre Skagen
5. Thomas Johnsen
6. Torbjørn Hansen
7. Steinar Jacobsen
8. Øystein Hansen
9. Tor Eilertsen
10. Terje Evensen
11. Reidar Sårheim
12. Nils Fr. Eldre
13. Thomas Thorsen