Projekt RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach w celu poszerzenia i uzupełnienia oferty edukacyjnej Centrum”

Nazwa Beneficjenta: Powiat Puławski

Numer i nazwa działania: Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa

Wartość ogółem: 1 098 105,30 zł

Wydatki kwalifikowane: 676 951,81 zł

Wnioskowane dofinansowania: 541 561,43 zł

Numer Projektu:

Umowa o dofinansowanie:

Projekt realizowany jest przez Powiat Puławski.