Erasmus+

W dniach 1.06.2015-31.05.2016 realizowaliśmy projekt "Różne aspekty andragogiki"

w akcji "Mobilność kadry edukacji dorosłych".

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Cele projektu:

 • poznanie dobrych praktyk w nauczaniu dorosłych

 • poznanie programów nauczania w nauczaniu dorosłych i relacji między kształceniem teoretycznym i praktycznym

 • poznanie systemu potwierdzania nabytych kwalifikacji w innych krajach

 • przyjrzenie się metodom nauczania stosowanych w portugalskich placówkach edukacyjnych, obserwowanie zajęć, poznanie wyposażenia pracowni oraz wymiana doświadczeń i dyskusja w tym zakresie

 • doskonalenie nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim

 • wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą i nauczycielami placówek edukacyjnych w innych krajach na temat nauczania dorosłych i jego efektywności

Zrealizowano wszystkie działania przewidziane w projekcie, w tym:

 1. Wybór organizacji przyjmującej – podpisanie umowy o współpracy

 2. Rekrutacja uczestników projektu – podpisanie umów z uczestnikami

 3. Przeprowadzenie kursów przygotowawczych

 4. Wyjazd na kurs w terminie 14-21 luty 2016 r.

 5. Konferencja podsumowująca projekt

Upowszechnianie projektu miało charakter ustawiczny i obejmowało:

 • spotkanie podsumowujące projekt, na którym przedstawiono prezentację omawiającą odbytą mobilność i jej efekty – 24.02.2016

 • przedstawienie na Radzie Pedagogicznej RCKU prezentacji na temat odbytej mobilności – 29.02.2016

 • udostępnienie w/w prezentacji innym szkołom pracującym z osobami dorosłymi z terenu województwa lubelskiego: CKZiU w Zamościu, CKU w Lublinie, CKU w Chełmie, CKP w Puławach, Zespół Szkół nr 1 w Dęblinie w dniu 11.03.2016 podczas spotkania szkoleniowego dyrektorów w Poroninie.

 • po powrocie z mobilności przygotowanie czasowej wystawy zdjęć wykonanych przez uczestników projektu

 • prezentacja informacji o projekcie na stronie internetowej RCKU w Puławach

 • przesłanie informacje o zrealizowanym projekcie do lokalnych mediów

 • przygotowanie i wysłanie informacji o projekcie, jego realizacji i osiągniętych rezultatach do Ambasady Portugalii w Polsce i do Ambasady Polski w Portugalii

UWAGA!

W kwartalniku Powiatu Puławskiego „Tu jest moje miejsce” Nr 27/2016– str. 58-61 zamieszczono publikację dotyczącą naszego projektu.

U dołu tej strony udostępniono wybrane strony tego kwartalnika.

Szkolenie w Barcelos (Portugalia)

W dniach 15-20.02.2016 grupa 15 nauczycieli z naszej szkoły dla dorosłych uczestniczyła w 6-dniowym szkoleniu w Barcelos (Portugalia).

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie cyklu wykładów pana António Boaventury, który w sposób interesujący i wyczerpujący omawiał tematykę kształcenia osób dorosłych w Portugalii na tle systemów kształcenia w Unii Europejskiej.

Odbyły się również wizyty studyjne do:

  • Escola Secundária w Barcelos

  • Escola Secundária Henrique Medina - szkoła dla dorosłych w Esposende

  • Uniwersytet Barcelos Sénior prowadzony przez stowarzyszenie Associaçäo Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formaçäo Permanente

Organizatorem szkolenia w Portugalii był Intercultural Association Mobility Friends z siedzibą w Barcelos.

Podczas pobytu w Portugalii organizatorzy zapewnili też program kulturowy. Dzięki temu uczestnicy zwiedzili miasta portugalskie: Barcelos, Porto, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães.

Ponadto w drodze powrotnej do lotniska była okazja poznać sanktuarium maryjne w Fatimie oraz Lizbonę.

Relacja fotograficzna na

[ wejdź ]

oraz na Google+